Beoordelingen voortgezet onderwijs

Scholen in het Vlaamse voortgezet onderwijs gebruiken verschillende beoordelingssystemen. Ze beslissen zelf over het geven van punten. Voor de Vlaamse wet is het alleen belangrijk of iemand het Diploma van Secundair Onderwijs heeft behaald. Het systeem van 1 op 100 komt het meest voor, maar scholen geven ook cijfers in schalen van 1 op 10, 1 op 20, of in percentages.

Bekijk meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers.

Beoordelingen hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs gebruiken meestal een cijfersysteem van 1 tot 20:

Cijfer Betekenis
18-20 Uitmuntend
16-18 Zeer goed
14-16 Goed
12-14 Ruim voldoende
10-12 Voldoende
1-9 Onvoldoende

Daarnaast krijgen studenten een waardering aan het einde van hun opleiding:

  • op voldoende wijze
  • met onderscheiding
  • met grote onderscheiding
  • met grootste onderscheiding

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen gebruiken het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar. De standaardeisen zijn:

  • 120 studiepunten voor een graduaatsopleiding;
  • 180 studiepunten voor een bacheloropleiding;
  • 60 of 120 studiepunten voor een masteropleiding.

Uitzondering:

  • 180 studiepunten voor masteropleiding in geneeskunde en diergeneeskunde.

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.