De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs in de Vlaamstalige regio. Erkende hogeronderwijsinstellingen moeten verantwoording afleggen voor de kwaliteit van opleidingen.

Accreditatie van erkende instellingen

Alle instellingen die erkend zijn als universiteit of hogeschool zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun opleidingen. Erkende universiteiten en hogescholen zijn verplicht om elke 6 jaar een beoordeling te laten doen via de NVAO, de zogenaamde instellingsreview.

Accreditatie van opleidingen aan niet-erkende instellingen

Alle andere, niet-erkende instellingen moeten de procedure van de NVAO volgen voor opleidingsaccreditatie.

Nieuwe opleidingen

Willen erkende hogescholen en de universiteiten een nieuwe opleiding aanbieden? Dan moeten ze deze NVAO-procedure volgen: toets nieuwe opleiding. Wanneer niet-erkende instellingen een nieuwe opleiding willen aanbieden, dan gaat dat via de uitgebreide toets nieuwe opleiding.

Hogeronderwijsregister

Wanneer een opleiding geaccrediteerd is, staat deze in ieder geval voor een periode van 8 jaar in het Hogeronderwijsregister. Dit betekent dat de geregistreerde graad (het diploma) erkend is door de overheid van de Vlaamse Gemeenschap.

Als de beoordeling via de NVAO negatief uitvalt, verliest de opleiding de accreditatie en de vermelding in het register. De instelling mag de opleiding dan niet meer aanbieden. Een instelling kan voor een herstelperiode van 1 tot 3 jaar een tijdelijke erkenning aanvragen.

Informatie over accreditatie en kwaliteitszorg

Meer informatie over accreditatie en kwaliteitszorg kun je vinden op: