In onderstaande tabel kun je het niveau van diploma's uit de Vlaamse Gemeenschap vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit de Vlaamse Gemeenschap kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit de Vlaamse Gemeenschap kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma VKS EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO) 4 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs -Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs -Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs -Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diploma van Gegradueerde 5 5 een associate degree (hbo) 5 5

Bachelor via een professioneel gerichte bacheloropleiding

6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor via een bachelor-na-bacheloropleiding 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding 6 6 een wo-bachelor 6 6
Master via een masteropleiding 7 7 een wo-master 7 7
Master via een master-na-masteropleiding 7 7 een wo-master 7 7

Let op:

  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het onderwijssysteem Nederland.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.