In onderstaande tabel kun je het niveau van diploma's uit de Franstalige regio van België vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit de Franstalige regio kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit de Franstalige regio kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma CFC-niveau EQF-niveau Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement professionnel 4 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement artistique 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement technique 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement général 4 4 een vwo-diploma 4+ 4

Grade de Bachelier (professionnalisant/de type court)

6 6 een bachelor in het hbo 6 6
Bachelier de spécialisation 6 6 een bachelor in het hbo 6 6
Grade de Bachelier (de transition/de type long) 6 6 een bachelor in het wo 6 6
Grade de Master 7 7 een master in het wo 7 7
Master de spécialisation 7 7 een master in het wo 7 7

Let op:

  • CFC = Cadre francophone des certifications.
  • NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk.
  • EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.