Beoordelingen voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken verschillende beoordelingssystemen. De schaal van 1 tot 100 komt het meeste voor. Andere cijfersystemen zijn: 1-10, 1-20 of cijfers weergegeven in percentages.

Scholen beslissen zelfstandig over het geven van punten. Voor de Franstalige regio is het alleen belangrijk of iemand het einddiploma, Certificat d’enseignement secondaire supérieur, heeft behaald. Op het diploma staat geen eindcijfer.

Beoordelingen hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs gebruiken meestal een cijfersysteem van 1 tot 20:

Cijfer Omschrijving Betekenis
18-20 Excellent Uitmunted
16-18 Très bien Zeer goed
14-16 Bien Goed
12-14 Plus que suffisant Ruim voldoende
10-12 Suffisant Voldoende
1-9 Insuffisant Onvoldoende

Daarnaast krijgen studenten een waardering aan het einde van hun opleiding:

  • avec satisfaction (op voldoende wijze);
  • avec distinction (met onderscheiding);
  • avec grande distinction (met grote onderscheiding);
  • avec la plus grande distinction (met grootste onderscheiding).

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Alle hogeronderwijsinstellingen gebruiken het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar. De standaardeisen zijn:

  • 180 studiepunten voor een bacheloropleiding (bachelier);
  • 60 of 120 studiepunten voor een masteropleiding; en
  • 180 studiepunten voor een masteropleiding in de (dier)geneeskunde.

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.