Basisonderwijs

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in de Franstalige regio. Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisschool nog 6 jaar.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) duurt 6 jaar. De uitzondering is het beroepsgericht voortgezet onderwijs, dat 7 jaar duurt. Leerlingen sluiten het voortgezet onderwijs af met het Certificat d’enseignement secondaire supérieur. Dit diploma biedt toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in de Franstalige regio.

Voor dit diploma moeten leerlingen examen doen in 1 van de 4 richtingen, de zogenaamde enseignements:

Enseignement général

De richting enseignement général bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs.

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement général.

We vergelijken het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement général met een vwo-diploma.

Enseignement artistique

De richting enseignement artistique bestaat uit algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken (enseignement artistique). De kunstvakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement artistique.

We vergelijken het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement artistique met een vwo-diploma, soms met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting enseignement artistique met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting enseignement artistique met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Enseignement technique

De richting enseignement technique bestaan uit algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.

 • Duur: 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken en praktische vakken (technisch/economisch/administratief, enseignement technique). De praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement technique.

We vergelijken het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement technique met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting enseignement technique met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting enseignement technique met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Enseignement professionel

De richting enseignement professionnel (beroepsonderwijs) bestaat uit beroepsgericht onderwijs.

 • Duur: 7 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte, praktische onderwijsvorm die soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement professionel.

We vergelijken het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement professionel met een mbo-diploma niveau 4.

Let op: deze vergelijking kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau van dit diploma is omdat je op zoek bent naar werk? Neem contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen.

Diplôme d'Aptitude à Accéder à l'Enseignement Supérieur

Leerlingen hebben met het Certificat d’enseignement secondaire supérieur toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in de Franstalige regio van België. Maar toegang tot het hoger onderwijs is ook mogelijk via een apart staatsexamen dat kandidaten afleggen voor een staatscommissie van de Franse Gemeenschap (jury de la Communauté française). Als je slaagt voor dit examen behaal je het Diplôme d'Aptitude à Accéder à l'Enseignement Supérieur.