Voor de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs is in 2002 de Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES) opgericht. Taken van AEQES zijn:

  • het ontwikkelen procedures die instellingen kunnen gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs;
  • het monitoren en evalueren van instellingen;
  • het informeren over de kwaliteit van het hoger onderwijs door best practices en evaluatierapporten te publiceren.

Erkende hogeronderwijsinstellingen

Alleen erkende hogeronderwijsinstellingen mogen erkende graden uitreiken. Dit kunnen zowel academische titels als beroepskwalificaties zijn.

Je kunt een erkende hogeronderwijsinstelling opzoeken via het overzicht van erkende instellingen (van de Fédération Wallonie-Bruxelles).