• Land: Algerije (الجزائر), officieel de Democratische Volksrepubliek Algerije (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). Algerije is een kolonie van Frankrijk geweest. Daarom is het Frans nog steeds een onderwijstaal in het land. De officiële talen zijn Arabisch en Tamazight (Berbers). Van 1991 tot 2002 was er in Algerije een burgeroorlog. Algerijnen konden in die periode niet altijd naar school of studeren.
 • Verantwoordelijk voor onderwijs:
 • Basis- en voortgezet onderwijs: het Ministerie van Nationaal Onderwijs, Ministère de l'Éducation Nationale;
 • Beroepsonderwijs: het Ministerie van Beroepsgerichte Training en Onderwijs, Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP);
 • Hoger onderwijs: het Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).
 • Bolognaproces: Algerije heeft de Bolognaverklaring niet ondertekend. In 2004 is het land wel begonnen met het invoeren van onderdelen van de Bolognastructuur, zoals het LMD-systeem: Licence-Master-Doctorat, 3+2+3 jaar.
 • Internationale verdragen: Algerije neemt deel aan de uitwisselingsprogramma’s van Erasmusplus. Daarnaast heeft het land een eigen programma, het Programme National Exceptionnel (PNE) van het MESRS. Via het PNE krijgen Algerijnse studenten een studiebeurs om in het buitenland een doctorsgraad (PhD) te behalen.
 • Leeftijd leerplicht: 6 tot en met 15 jaar.
 • Voertaal onderwijs: Arabisch in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoger onderwijs: Frans voor geneeskunde en technische studierichtingen, zoals wiskunde en ICT, Arabisch voor andere studierichtingen.
 • Schoolexamens: examens voor het Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) zijn in mei. Examens voor het Baccalauréat zijn in juni.
 • Schooljaar: van september tot begin juli.
 • Academisch jaar: van september tot begin juli.