Cijfers in het voortgezet en hoger onderwijs

Instellingen in het voortgezet en hoger onderwijs gebruiken een beoordelingssysteem met een schaal van 0 tot 20.00. Een cijfer van een 10.00 of hoger is een voldoende.

Bij het voortgezet onderwijs staat op de eindexamenlijst hoe zwaar een vak meetelt. Cijfers hoger dan 18.00 komen bijna nooit voor.

Cijfer Omschrijving Betekenis
18.00-20.00 excellent uitstekend
16:00-17.99 très bien zeer goed
14.00-15.99 bien goed
12.00-13.99 assez bien ruim voldoende
10.00-11.99 passable voldoende
0-9.99 insuffisant/ajourné onvoldoende

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Sommige Algerijnse hogeronderwijsinstellingen gebruiken sinds de invoering van het LMD-systeem (Licence Master Doctorat) het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. Het ECTS-systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar. De standaardeisen zijn:

  • 180 studiepunten voor een bacheloropleiding (licence);
  • 120 studiepunten voor een masteropleiding (master).

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.