Accreditatie

Een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid van dat land aangewezen zijn. Lees meer over accreditatie in het EAR manual (alleen in het Engels).

BEM

Brevet d’Enseignement Moyen. Het diploma dat leerlingen kunnen behalen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Bolognaproces

Het proces dat is gestart nadat 29 Europese ministers van Onderwijs de ‘Bologna Declaration’ hebben getekend in 1999, waarmee ze onder meer afspraken om een Europese ruimte voor hoger onderwijs (European Area for Higher Education – EHEA) te creëren: "Een open ruimte die studenten, afgestudeerden en hogeronderwijspersoneel in staat stelt te profiteren van ongehinderde mobiliteit en gelijke toegang tot hoger onderwijs van hoge kwaliteit." Daaronder valt het opzetten van een systeem gebaseerd op 2 fases, undergraduate en postgraduate, ook wel de bachelor-masterstructuur genoemd. In 2003 is een 3e cyclus toegevoegd voor doctoraalopleidingen. Momenteel heeft de EHEA 48 leden.

Duur

De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.

Erkenning

De overheid van een land geeft een officiële status aan een onderwijsinstelling en/of opleiding. Als de overheid een onderwijsinstelling erkent, zijn alle opleidingen van die instelling meestal ook erkend. Soms is de erkenning geregeld op opleidingsniveau. Dit betekent dat de overheid niet alleen de onderwijsinstelling, maar ook de opleiding moet erkennen. Nuffic waardeert alleen diploma’s van erkende instellingen en erkende opleidingen. Lees meer over erkenning in het EAR manual (alleen in het Engels).

Postgraduate-opleiding

Een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van bijvoorbeeld een bachelor.

Undergraduate-opleiding

Een 1e opleiding in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een opleiding voor een associate degree of bachelor.