Het Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs. Bij het MESRS zijn hier 2 afdelingen voor:

  • Commission Nationale d’Habilitation (CNH); en
  • Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements d'Enseignement Supérieur (CIAQES).

Commission Nationale d’Habilitation (CNH)

De Commission Nationale d’Habilitation (CNH) verzorgt de accreditatie van hogeronderwijsinstellingen.

Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements d'Enseignement Supérieur (CIAQES)

De Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements d'Enseignement Supérieur (CIAQES) is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. CIAQES evalueert de kwaliteit van het hoger onderwijs voor instellingen en opleidingen. Sinds 2017 ligt de nadruk op het begeleiden van hogeronderwijsinstellingen in het uitvoeren van zelfevaluaties. Daarnaast zijn er verschillende commissies die externe evaluaties uitvoeren.

Ga naar Overzicht hogeronderwijsinstellingen om geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen op te zoeken.