1. Voorlichting

Waar begin je als jouw studenten naar het buitenland willen?

Er zijn verschillende manieren om je studenten enthousiast te maken:

 • spreekuur op het stagebureau;
 • informatie op de website van je school;
 • informatie op open dagen;
 • voorlichting tijdens de les met de lesbrief Aan de slag met WilWeg‌ (186,22 kB);
 • presentatie door je eigen buitenlandambassadeurs of WilWeg-ambassadeurs;
 • promotiemateriaal zoals banners, posters, schoolgids, social media, websites, flyers.

Je kunt gratis WilWeg-promotiemateriaal bij ons aanvragen.

Voordelen van buitenlandervaring

Waarom zou je student naar het buitenland gaan? Help studenten op weg met de lesbrief Aan de slag met WilWeg (186,22 kB), met een persoonlijk gesprek of laat ze een van de Student Stories op WilWeg lezen. Op onze WilWeg-website vind je 4 redenen om naar het buitenland te gaan. Deel de YouTube-link naar ons webinar over naar het buitenland gaan tijdens een mbo-studie en wat daar bij komt kijken.

Voorwaarden van de opleiding

Bij sommige opleidingen is een stage in het buitenland verplicht. Als de student het keuzedeel Internationaal II volgt, moet de stage aan de richtlijnen van het keuzedeel voldoen. Zorg dat je weet wat de opleiding vraagt.

Land kiezen

Of een land geschikt is, hangt af van:

 • het leerdoel, bijvoorbeeld een taal leren;
 • subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld Erasmus+;
 • een passende stageplek;
 • de veiligheid van het land;
 • persoonlijke ambitie van de student.

Leven in het buitenland: voorbeelden

Hoe is het leven in het buitenland? Wat kan ik verwachten? Op YouTube en Instagram van WilWeg vind je filmpjes van studenten die al in het buitenland geweest zijn. WilWeg-ambassadeurs kunnen ook vragen beantwoorden.

Wel buitenland, geen stage

3 andere mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen:

 1. met de klas op uitwisseling;
 2. met de klas op stedentrip of excursie;
 3. WorldSkills-vakwedstrijden en projecten.

2. Keuze

Wel of niet naar het buitenland. Waar moet je aan denken voordat je student beslist?

Eisen van de opleiding

De voorwaarden voor een buitenlandstage kunnen per opleiding verschillen. Het kan zijn dat een student bepaalde cijfers moet halen. Soms is er een leeftijdsgrens, of er zijn eisen voor keuze van het land of type leerbedrijf. Vraag dit na bij de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) of bij de internationaal coördinator.

Leeftijdsgrens

Check of er binnen de school een leeftijdsgrens is voor een buitenlandstage. Is de student jonger dan 18, dan moet de ouder toestemming geven.

Motivatie student

Je wilt voorkomen dat een student de stage afbreekt. Hoe weet je of studenten echt gemotiveerd zijn?

 • Praat met je student. Betrek hierbij altijd de SLB’er en de ouder(s).
 • Laat je studenten praten met buitenlandambassadeurs.
 • Geef je studenten een checklist, stappenplan of een motivatie-opdracht mee. Laat ze bijvoorbeeld een presentatie maken, waarin ze vertellen wat ze willen leren en naar welk land ze willen.
 • Organiseer speeddates waarin studenten elkaar overtuigen van hun keuze om naar het buitenland te gaan.

Financiering

Op WilWeg vind je financieringsmogelijkheden voor een buitenlandstage, bijvoorbeeld een beurs van Erasmus+. Op onze website vind je meer informatie over subsidies voor internationalisering in het mbo.

Stageplaats vinden

 • Gebruik het opgebouwde netwerk van je school.
 • De student vindt een stage op www.stagemarkt.nl of via eigen contacten.
 • De student schakelt een bemiddelingsbureau in.

Hou er rekening mee dat een stage past bij de opleiding en bij een erkend leerbedrijf plaatsvindt. Meer over de erkenning van buitenlandse leerbedrijven vind je op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Veiligheid in het buitenland

Bekijk het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zorgen wegnemen bij ouders

Ouders twijfelen soms of ze hun zoon of dochter naar het buitenland willen laten gaan. Wat is het nut en de noodzaak? Wat kost het? Is het wel veilig? En wat als hun kind heimwee krijgt?

Praat met de ouders om erachter te komen waar de twijfel zit, zodat je zorgen weg kunt nemen.

Alternatieven voor een buitenlandstage

Een student die niet naar het buitenland kan, mag of wil, kan alsnog internationale ervaring opdoen. Dat kan namelijk ook in je eigen omgeving. Kijk voor de mogelijkheden bij Internationalisation at home in het mbo of op Stagemarkt.nl voor een internationale stage bij een Nederlands bedrijf.

3. Voorbereiding

Er moet veel gebeuren voordat je student op de trein of in het vliegtuig stapt. Het is daarom helemaal niet raar om al een jaar van tevoren te beginnen. Er moet bijvoorbeeld een visum, werkvergunning of verzekering geregeld worden. Op de website van WilWeg vind je een overzicht van praktische zaken.

Voorbereiden op het land van bestemming

Laat studenten tv-series en filmpjes bekijken in de taal van het land. Of boeken of blogs lezen. En speel het bordspel Globi-trotter.

Als je stage loopt in het buitenland, leer je een andere cultuur en taal kennen en ontmoet je nieuwe mensen. Je studenten kunnen zich daar ook op voorbereiden.

 • Waar worden concerten gehouden?
 • Zijn er interessante musea?
 • Wat zijn de lokale gerechten?
 • Hoe leer je de stad kennen?
 • Hoe kom je in gesprek met lokale collega’s?

Raad je student aan om een International Student Identity Card (ISIC) te kopen. De kaart geeft korting op bijvoorbeeld restaurants, vervoer en musea.

Begeleiding

Spreek af:

 • welke werkzaamheden en opdrachten de student gaat uitvoeren;
 • wie de student begeleidt vanuit het leerbedrijf en de school;
 • wanneer opdrachten ingeleverd moeten worden;
 • hoe je samen omgaat met knelpunten en belemmeringen;
 • hoe de student zich presenteert;
 • wie de student wanneer beoordeelt.

Je kunt per student andere afspraken maken, afhankelijk van:

 • het opleidingsjaar en de opleidingsfase;
 • hoe zelfstandig de student werkt;
 • de persoonlijke situatie van de student;
 • de te leren competenties.

Begroting

Laat de student een begroting maken van de verwachte kosten. Op WilWeg vind je een voorbeeld en een overzicht van de kosten.

Studiefinanciering en ov-kaart

Studenten kunnen hun studiefinanciering door laten lopen in het buitenland. Studenten die nog thuis wonen, krijgen meer studiefinanciering tijdens hun verblijf in het buitenland. Ze zijn dan uitwonend. Ook kunnen ze een vergoeding aanvragen voor hun ov-kaart. Je vindt meer informatie op de website van WilWeg.

Huisvesting

Soms biedt het leerbedrijf woonruimte aan stagiairs. Als dat niet zo is, moet de student zelf een kamer regelen. Op WilWeg staat informatie over hoe je woonruimte in het buitenland vindt.

Vervoer

Soms regelt de school de tickets, maar de student kan het ook zelf regelen. Spreek dit met elkaar af en kijk of duurzaam reizen mogelijk is.

Taal

Studenten kunnen een gratis Engelse taaltest doen op de website van Cambridge Assessment English.

Studenten die met een beurs van Erasmus+ naar het buitenland gaan, kunnen online linguistic support (OLS) gebruiken. Dat bestaat uit een toets voor vertrek en een online taalcursus tijdens de stage. De toets en de taalcursus zijn er in 24 talen.

Noodsituaties

Er kan wel eens iets mis gaan, bereid je studenten daarop voor. Ons calamiteitenadvies geldt ook voor mbo-scholen. Geef je studenten een overzicht met instructies, een noodnummer en een e-mailadres waarop zij de contactpersoon op school kunnen bereiken. Zorg ook dat je zelf alle gegevens van de student hebt, inclusief gegevens van thuisblijvers.

Erasmus+

Gaat de student op stage met een beurs van Erasmus+? Dan moeten jij en de student aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vraag de hulp van de Erasmus+ deskundige bij jou op school en kijk op de website van Erasmus+ voor meer uitleg en benodigde documenten.

Examen in het buitenland?

Je bepaalt als school zelf of je het examen van de student in Nederland of het buitenland organiseert. Het leerbedrijf kan een goede examenlocatie zijn en het bespaart de student studietijd. De kwaliteit van de buitenlandse examinering moet hetzelfde zijn als in Nederland. Meer informatie vind je in de Handreiking - Examinering in het buitenland.

Stageovereenkomst en afspraken leerbedrijf

Je moet een praktijkovereenkomst (POK) opstellen met het stagebedrijf. Zorg dat er contact is met het leerbedrijf en maak duidelijke afspraken over de begeleiding van de student. In het BPV-Protocol (66 kB) vind je de afspraken waaraan iedereen zich moet houden.

Op Stagemarkt vind je meer informatie over erkende stagebedrijven in het buitenland. Let op, de zoekbalk staat standaard op Nederland. Klik onder de zoekbalk op 'In: Nederland' om een ander land te selecteren.

Europass cv

Laat je student een persoonlijk cv naar het leerbedrijf mailen. Gebruik het Europass CV, de Europese standaard voor een cv. De student kan het cv aanvullen met documenten over taalvaardigheid, werkervaring en diploma’s.

4. In het buitenland

Je houdt contact met de student en het leerbedrijf. Spreek af hoe vaak, wanneer en op welke manier. Spreek ook af waar het gesprek over gaat. Je kunt skypen, appen, e-mailen of bellen.

Heimwee

Heimwee komt veel voor. Als je merkt dat je student heimwee heeft, praat er dan over. Op WilWeg vind je praktische tips voor je studenten.

Noodsituaties

Geef je student tijdens de voorbereiding een overzicht met noodnummers. In ons calamiteitenadvies staan tips en verwijzingen naar handige websites. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of arrestatie.

Voortgang rapporteren

Doorlopen jouw studenten de stage succesvol? Check of alle opdrachten uitgevoerd, beoordeeld en behaald zijn.

Werkt je student nog aan de afgesproken leerdoelen? Vragen die je kunt stellen:

 • Haal je je doelen?
 • Is het nodig om je doelen bij te stellen?
 • Is er een aangepast plan nodig om je doelen te bereiken?

Ervaring delen

In het buitenland komen studenten in allerlei situaties terecht. Laat ze voorbeelden verzamelen van die unieke ervaringen. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je:

 • zelfstandig functioneert;
 • informatie geeft in een moderne vreemde taal;
 • omgaat met culturele verschillen;
 • een nieuwe werkwijze op je stageplek toepast;
 • nieuwe contacten legt en onderhoudt.

Zijn jouw studenten actieve Instagrammers? Laat ze een week het WilWeg Instagram-account overnemen of hun buitenlandervaring op WilWeg delen. Zo laten ze hun studentenleven in het buitenland zien. Niet alleen leuk voor de student zelf, het maakt ook andere studenten enthousiast. Aanmelden kan via WilWeg. Ervaringen delen kan ook via de schoolkrant, website van de school of sociale media.

Langer blijven

Wil de student na de stage langer in het buitenland verblijven, houd dan rekening met wijziging of verlenging van visum, verzekeringen en werkvergunning.

5. Terug in Nederland

Je student is terug in Nederland. Hoe zorg je voor een goede evaluatie, zodat de student kan aantonen wat er geleerd is. Hoe deelt jouw student de ervaring met anderen?

Reflecteren

Je studenten hebben allerlei nieuwe indrukken en ervaringen opgedaan. Laat ze voor hun examen een portfolio maken met hun voorbeelden en resultaten van gemaakte opdrachten. Laat ze hier ook een presentatie over geven en reflecteren op de volgende vragen.

 1. Wat heb ik gedaan en meegemaakt?
 2. Wat heb ik geleerd?
 3. Wat ga ik doen met wat ik heb geleerd en met mijn leerwens(en)?

Als voorbeeld: agrarisch opleidingscentrum Yuverta werkt met ‘Wikiwijs’ voor het keuzedeel Internationaal 2, werken in het buitenland.

Lees ook ons artikel ‘Mobiliteit 2.0: In the middle of every difficulty lies opportunity’ over het expliciet waarderen van de persoonlijke ontwikkeling van studenten met een buitenlandervaring.

Europass mobiliteit

In het Europass Mobiliteit-document geven jouw studenten een beschrijving van hun buitenlandervaring, vaardigheden en verkregen competenties. Ze kunnen dit document aan hun cv toevoegen. Je krijgt via Europass toegang tot de tool waarmee ze dit kunnen aanmaken.

Buitenlandambassadeur

Misschien wil je student wel buitenlandambassadeur worden? Ambassadeurs geven voorlichting aan andere studenten die naar het buitenland willen. Bijvoorbeeld tijdens een open dag of internationale week op school. Zo leren ze ook beter presenteren.

Zet je buitenlandambassadeurs in om een opleiding te promoten. Gebruik hun verhalen in promotiemateriaal voor de school. Betrek je communicatieafdeling hierbij.

De echte enthousiastelingen worden WilWeg-ambassadeur. Zij helpen op buitenlandbeurzen, geven presentaties op andere scholen en delen hun verhaal via de media.

Studiefinanciering en ov-kaart

Als je student tijdens de stage studiefinanciering ontving voor uitwonende studenten, dan moet deze bij thuiskomst stopgezet worden. De ov-kaart moet weer geactiveerd worden. Je student regelt dit zelf via Mijn DUO.

Erasmus+

Studenten die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland gaan, vullen na terugkomst een Participant report in. De landelijke resultaten van deze Participant reports geven een indruk van de impact van een buitenlandervaring met Erasmus+ op deelnemers.

Relatie met leerbedrijf

Goed contact met een leerbedrijf is waardevol. Evalueer de stage daarom ook met het bedrijf. Misschien kunnen andere studenten er ook stage lopen? Voor nieuwe studenten van een andere opleiding moet het leerbedrijf wel een uitbreiding aanvragen van de erkenning bij SBB.

WegWijzer mobiliteit mbo

Schema van de 5 stappen voor stage in het buitenland.