Wet- en regelgeving voor internationale studenten

Een internationale student die in Nederland komt studeren of stage lopen krijgt te maken met verschillende procedures.

Verblijfsvergunning

Een student uit een EU- of EER-land of Zwitserland heeft geen verblijfsvergunning nodig voor het verblijfsdoel studie (studievisum). Voor elke andere student moet je nagaan of een studievisum noodzakelijk is. Dit hangt o.a. af van de duur van het verblijf.

Verblijf 90 dagen of minder

Bij een verblijf van 90 dagen of minder is in bepaalde gevallen een Visum Kort Verblijf (VKV) nodig. Dit vraagt de student zelf aan bij de ambassade of consulaat in het herkomstland. Meer informatie over het VKV in het Engels vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verblijf langer dan 90 dagen

Voor studenten die langer dan 90 dagen blijven ben je als hogeronderwijsinstelling ‘erkend referent’. Dat betekent dat je namens de student het studievisum aanvraagt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Zodra de IND de aanvraag goedkeurt, kan de student een Machtiging tot Voorlopig Verblijf-aanvraag (MVV) indienen. De MVV is onderdeel van het studievisum. De student vraagt de MVV zelf aan bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst. De MVV is het visum waarmee de student Nederland mag inreizen en is 3 maanden geldig. Het verblijfspasje voor de Verblijfsvergunning Regulier (VVR) wordt in Nederland uitgereikt. Dit is geldig voor de hele duur van de studie. Meer informatie over de MVV in het Engels vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Inschrijven bij de gemeente

Elke internationale student die 4 maanden of langer in Nederland blijft, moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer informatie over inschrijven bij de gemeente in het Engels vind je op Study in Holland.

Legaliseren van documenten

Als je student documenten zoals geboorte- of huwelijksakten moet laten zien, bijvoorbeeld bij de inschrijving in de (BRP), dan moeten deze gelegaliseerd zijn. Dit moet de student regelen voor vertrek naar Nederland.

Meer informatie over het legaliseren van documenten in het Engels vind je op Study in Holland.

Verzekeringen tijdens studie

Een aantal verzekeringen is handig of zelfs wettelijk verplicht om te hebben. Meer informatie over verzekeringen in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Werken tijdens de studie

Internationale studenten mogen een bijbaan naast hun studie hebben of als zelfstandige werken. Sommige studenten hebben hiervoor een werkvergunning nodig. Meer informatie over bijbanen in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Bekijk ook de factsheet Hoe neem ik een internationale student in dienst (Engels)

Stage als onderdeel Nederlandse opleiding

Voor een stage die onderdeel is van een Nederlandse opleiding hoef je als werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Er is ook geen wijziging in de verblijfsvergunning nodig. Wel moeten de stagiair, werkgever en onderwijsinstelling een stageovereenkomst tekenen die voldoet aan de arbeidswetgeving.

Standard internship agreement for non-EU/EEA-students‌ (117.3 kB)

Er moet altijd een kopie van de stageovereenkomst en van het paspoort van de stagiair aanwezig zijn op de werkplek.

Stagevergoeding

Je kunt als werkgever je stagiair een stagevergoeding geven. Je mag zelf beslissen hoe hoog de vergoeding is. Meer informatie over de stagevergoeding in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Stage als onderdeel buitenlandse opleiding

Als je een internationale stagiair aanneemt die een buitenlandse opleiding volgt, moet je de volgende wettelijke procedures volgen.

Verblijfsvergunning

Of de stagiair een verblijfsvergunning nodig heeft, hangt af van de nationaliteit en de verblijfsduur. Meer informatie over de verblijfsvergunning in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Tewerkstellingsvergunning

Een TWV is nooit nodig als:

  • De stagiair afkomstig is uit de EU/EER/Zwitserland
  • De stagiair meedoet aan een Europees actieprogramma, zoals Erasmus+

In alle andere gevallen is er wel een TWV nodig. Deze vraag jij als werkgever aan bij het UWV. Hierbij moet je aantonen dat de stagiair over voldoende financiële middelen beschikt. Dit is 50 % van het minimumloon en mag bestaan uit:

  • Eigen middelen van de internationale stagiair;
  • Beurzen;
  • Stagevergoeding.

Als je geen TWV voor je stagiair aanvraagt terwijl dit wel had gemoeten, riskeer je een boete van € 12.000. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of je de regels naleeft.

Stagevergoeding

Je bepaalt als werkgever zelf of je een stagevergoeding geeft en hoe hoog deze is. Hier gelden geen regels voor. Een stagevergoeding kan wel een manier zijn om aan te tonen dat de student over voldoende financiële middelen beschikt. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een verblijfs- en werkvergunning (zie hierboven).

Stageplan

Een stageplan wordt opgesteld door de buitenlandse onderwijsinstelling en omschrijft de werkzaamheden en de leerdoelen. Als de stage niet verplicht is vanuit de opleiding, stel je zelf met de stagiair een stageplan op. Het UWV bepaalt aan de hand van de opgestelde leerdoelen of het niet om verkapte arbeid gaat.

BSN

Als de stagiair een stagevergoeding ontvangt moet hij een BSN hebben. Meer informatie over het aanvragen van een BSN in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Zorgverzekering tijdens stage

Als de stagevergoeding hoger is dan het minimumloon (onkostenvergoedingen vallen hierbuiten) valt de stagiair waarschijnlijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een Nederlandse zorgverzekering afsluiten is dan verplicht. De stagiair mag dan ook zorgtoeslag aanvragen.

Meer informatie over de Wlz vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de zorgverzekering in het Engels vind je op de website Study in Holland.

Als de stagiair een lagere of geen stagevergoeding ontvangt, loopt zijn eigen ziektekostenverzekering in het land van herkomst gewoon door.

Voor een stagiair van een buitenlandse opleiding gelden dezelfde regels voor de zorgverzekering als voor een Nederlandse opleiding.

Bekijk ook de factsheet Hoe neem ik een internationale stagiair in dienst (Engels)

Medezeggenschap en bestuursfuncties

Internationale studenten van buiten de EER hebben een verblijfsvergunning nodig om hier te kunnen studeren.

Sinds 1 januari 2020 hebben studenten met een geldige studieverblijfsvergunning geen werkvergunning (TWV) meer nodig om deel te nemen aan medezeggenschap. Dit geldt ook voor andere bestuursfuncties.

Bekijk voor meer informatie de Staatscourant, waarin de gewijzigde regelgeving wordt toegelicht.

Pathfinder

Pathfinder is een tool die je op je eigen website kunt plaatsen. Hierin vinden je internationale studenten alle praktische informatie voor als ze in Nederland studeren, stage lopen of blijven na hun studie.

Er is ook een speciale Pathfinder voor vluchtelingen en nieuwkomers.

De IND, de Belastingdienst, het UWV, DUO, het CAK, de SVB, SBB, Studielink, ITTA, MBO Raad en UAF houden de informatie in Pathfinder actueel.

Kosten

Pathfinder is gratis voor onderwijsinstellingen. Je kunt het binnen 3 werkdagen integreren in je website. Als je wilt, kun je er zelf informatie aan toevoegen. Bijvoorbeeld over de inschrijfprocedure bij je gemeente, zoals Hogeschool Utrecht doet.

Contact

Wil je Pathfinder in je website plaatsen? Neem dan contact op met ons.

Zie ook

Internationale onderzoekers en studenten helpen

Wij helpen internationale studenten en onderzoekers bij hun komst naar en verblijf in Nederland. Dat doen we via ons netwerk Mobstacles.

Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland

22 juli 2020
Internationals willen nog steeds graag naar Nederland komen voor een studie, liefst als gepland in september. Maar door het coronavirus zijn er nog steeds veel onzekerheden.

Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

26 mei 2020
De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven.

Week van de Internationale Student

16 november 2020 00:00 - 21 november 2020 00:00
Online
Tijdens de Week van de Internationale Student zetten hogeronderwijsinstellingen, mbo- en middelbare scholen in heel Nederland studenten met internationale ervaring in de schijnwerpers.