Conferentie Grensverleggend leren

Deze sprekers zijn de headliners van de Nuffic-conferentie voor het primair en voortgezet onderwijs. Op de pagina Conferentie Grensverleggend leren: dichtbij, ver weg en voor iedereen | Nuffic vind je alle informatie en kan je je aanmelden.

Dave Ensberg-Kleijkers: boegbeeld voor grensverleggend leren

Dave (1984) is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Zonova, een schoolbestuur van 19 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Zijn missie: gelijke kansen voor alle kinderen. Hier gaf hij eerder invulling aan in de rol van directeur-bestuurder bij het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. 300.000 kinderen van 6 tot 12 jaar spelen helaas nooit buiten, daarom werkte Dave er vijf jaar hard aan om meer speelruimte en speelkansen te creëren. Niet alleen in Nederland, maar ook in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Ook was hij werkzaam bij Stichting Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling voor specialistisch onderwijs in Midden-Brabant. Hij beschreef zijn levensgeschiedenis en levensvisie in het boek Bezielde beschaving: allesbehalve een multicultureel drama.

Foto van Dave Ensberg-Kleijkers

Eline Koopman & Peter Luijten (Coöperatie Leren voor Morgen)

Peter en Eline zijn allebei diep verbonden met duurzaamheid. Eline vanuit ontwikkelingsvraagstukken en Peter vanuit verbinding met de natuur en eerder ook internationale samenwerking tussen scholen. Bij Leren voor Morgen werken ze allebei aan het verankeren van duurzaamheid in het onderwijs, Peter voor het primair onderwijs en Eline voor het voortgezet onderwijs.

Eline en Peter geven de best practice Whole School Approach.

Haitske van de Sande & Margriet Dijkstra (Globi)

Haitske en Margriet zijn beiden werkzaam als docent Engels op een middelbare school en daarnaast trainer en adviseur bij Globi. De afgelopen jaren begeleidden ze tientallen scholen bij het opzetten van een doorlopende leerlijn wereldburgerschap en internationalisering.

Haitske en Margriet geven de best practice Wereldburgerschap in ons curriculum.

Nicole Wieringa (E4U)

Nicole is juriste en maakte zo’n 15 jaar geleden een overstap van het internationale bedrijfsleven naar het onderwijs. Ze ontwikkelt vakoverstijgende (en grensoverstijgende) projecten en extra curriculaire activiteiten op het gebied van de EU/Burgerschap. Ze is ook eTwinning-ambassadeur, trainer binnen een onderwijsprogramma van het Europees Parlement, moderator van een groot netwerk van EU-scholen, Erasmus+ projectcoördinator en mede-ontwikkelaar/schrijfster van lesprogramma’s.

Nicole geeft de best practice Mindful Masterpieces en de infosessie Grensverleggend samenwerken.

Anne van Buul (Hogeschool de Kempel)

Anne is docent-onderzoeker bij Hogeschool de Kempel, de pabo in Helmond. Ze houdt zich vooral bezig met meertaligheid en nieuwkomersonderwijs. In de Brainportregio (Eindhoven en Zuidoost-Brabant) is zij met een team van experts uit de bibliotheekwereld actief met de opzet en uitvoer van het programma ‘Van Alle Talen Thuis’. Binnen dit programma kunnen scholen en kinderopvangorganisaties een meertalige kinderboekencollectie aanschaffen en daarbij een training volgen over hoe je hiermee kunt werken en hoe je ouders kunt betrekken.

Anne geeft het werkatelier Doe meer met meertalige boeken.

Caroline Verschoor-Plomp (Stichting BOOR)

In 2009 is Caroline als zij-instromer vanuit het bedrijfsleven het onderwijs binnengekomen. Na leraar en intern begeleider te zijn geweest, deed ze een master Onderwijswetenschappen en ging ze aan de slag bij de stichting BOOR. Caroline is daar bovenschoolse projectleider burgerschap (speciaal) basisonderwijs en werkt nog een dag in de week op een Dalton-basisschool.

Caroline geeft het werkatelier Praktisch invulling geven aan de burgerschapsopdracht.

Noa de Zeeuw & Rosanne Severs (Globi)

Noa heeft een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van interculturele communicatie en is werkzaam bij Globi als trainer en ontwikkelaar. De afgelopen jaren gaf ze tientallen trainingen op het gebied van interculturele vaardigheden binnen het onderwijs. Rosanne is expert op het gebied van interculturele communicatie en oprichter en directeur van Globi. Haar kennis en ervaring van en met het faciliteren van interculturele verbinding past ze met veel plezier toe in het onderwijs door middel van trainingen en adviestrajecten.

Noa en Rosanne geven het werkatelier Cultuur in dialoog.

Liesbeth Breek (Onderwijstraining Op naar de Top!)

Liesbeth werkt als docente Frans op Lyceum Sancta Maria in Haarlem. Dit is een UNESCO-school waar veel aandacht is voor wereldburgerschap. Daarnaast is ze docententrainer bij Onderwijstraining Op naar de Top!

Liesbeth geeft het werkatelier Wereldburgerschap en Slow Looking.

Myrna Feuerstake (Earlybird)

Als directeur van EarlyBird, expertisecentrum vroeg Engels en wereldburgerschap houdt Myrna zich al meer dan 20 jaar bezig met vroeg vreemdetalenonderwijs (Engels), tweetalig basisonderwijs en wereldburgerschap. Naast de dagelijkse leiding, het afleggen van visitaties voor het vvto-Kwaliteitskeurmerk en beleidsadvisering, geeft ze ook trainingen aan pedagogisch medewerkers, leraren en coördinatoren en ontwikkelt Myrna verschillende (les)materialen.

Myrna geeft het werkatelier Using English to learn it.

Lauren van Mulligen (Spelen met Engels)

Lauren werkte jarenlang als projectmanager voor internationale bedrijven voordat ze besloot om de lerarenopleiding Engels te volgen. Vanuit haar passie om spelenderwijs, gedifferentieerd en communicatief les te geven, startte zij haar eigen bedrijf Spelen met Engels. Lauren heeft tien jaar lang als vakleerkracht op twee basisscholen gewerkt en begeleidt nu andere basisscholen bij de invoering van vvto en CLIL. Haar missie: ‘Elke leerkracht en elke leerling ervaart plezier en zelfvertrouwen tijdens de Engelse les’.

Lauren geeft de masterclass Spelen met Engels in 5 fasen.

Marian van Popta (Hogeschool Utrecht)

Marian is hogeschoolhoofddocent ‘Taal en burgerschap in een meertalige samenleving’ bij het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek en senior onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. Zij is gepromoveerd taalkundige en heeft jarenlange ervaring als lerarenopleider in zowel bachelor- (pabo) als masteropleidingen. Haar onderzoek richt zich op de vraag wat onderwijsprofessionals nodig hebben om kwalitatief goed en steeds inclusiever (taal)onderwijs te verzorgen. De professionele ontwikkeling van leraren, onderwijsinnovatie, meertaligheid en burgerschap zijn haar onderzoeks- en onderwijsthema’s.

Marian geeft de masterclass Inclusief Onderwijs in Meertalige Contexten.

Koen de Jonge (Nationaal Agentschap Erasmus+)

Koen de Jonge werkt bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ bij Nuffic in Den Haag en kan je alles vertellen over de meerwaarde van talen, wereldburgerschap en internationalisering. Tijdens de conferentie geeft hij infosessies over het programma Erasmus+.

Mart van der Heijden (Basisschool De Troubadour/ SKPO)

Mart van der Heijden is directeur van basisschool De Troubadour in Brainportregio Eindhoven. Wereldburgerschap is zijn gehele onderwijscarrière een belangrijke persoonlijke drijfveer geweest. Hij heeft wereldburgerschap in verschillende rollen vormgegeven in het onderwijs.

Mart geeft de best practice-sessie Wereldburgerschap op basisschool De Troubadour.

Via Egnatia Foundation

De stichting bevordert grensoverstijgende samenwerking en contacten in en met de regio van de Via Egnatia (een Romeinse weg die het huidige Albanië, Griekenland, Noord-Macedonië, Bulgarije en Turkije verbindt) op het gebied van cultuur, wetenschap, duurzaam toerisme en (vredes)educatie.

Vertegenwoordigers geven het werkatelier Escape the classroom langs de Via Egnatia!.

Yvonne Scherphof (Such Fun/Ato-Scholenkring)

Yvonne is bovenschools specialist Engels en wereldburgerschap bij Ato-scholenkring en oprichter en coördinator van Such Fun. Een programma waarmee op 9 Bossche basisscholen kinderen vanaf groep 1 les krijgen van (near) native speaker PABO- en lerarenopleiding-studenten uit het buitenland. Dit wordt altijd gekoppeld aan internationaliseringsprojecten voor leerlingen én leerkrachten via eTwinning en Erasmus+.

Yvonne geeft de best practice-sessie CLIL is wat ik wil.

Florentine Krijnen (Vrije School Zutphen/SLO Vakvernieuwingscommissie)

Florentine is docente Frans, met ervaring in alle leerjaren en niveaus. Sinds elf jaar werkt zij op de Vrije School Zutphen in de bovenbouw havo/vwo. Haar werkzaamheden voor de klas combineert zij met detacheringen als Teacher in Residence aan de Radboud Universiteit (2019-2021), als medewerker onderzoek aan de Opleidingsschool Zutphen (2019-2022) en als lid van de Vakvernieuwingscommissie MVT van het SLO (2022-2024). Haar tomeloze enthousiasme voor de Franse taal deelt zij met haar taalcolumns in het Frankrijkmagazine En Route, maar bovenal met haar leerlingen, wat haar in 2022 een top 10 nominatie voor Leraar van het Jaar opleverde. Per 1 september 2024 zal zij in het kader van het DUDOC-ALFA programma starten met haar promotieonderzoek naar het ontwikkelen van een woordenschatdidactiek voor de Moderne Vreemde Talen.

Florentine geeft het werkatelier Cultuurbewustzijn in de lespraktijk!.

Christie de Wit

Christie is vakleerkracht muziek in het basisonderwijs. Ze werkt ook veel met vluchtelingkinderen. Daarnaast noemt ze zichzelf muziekactivist en zet zich met behulp van muziek in voor mensen die minder geluk hebben gehad dan zijzelf.

Christie verzorgt de voorstelling Waar je wieg heeft gestaan.

Femke van der Ster (Respect Foundation)

Femke is inhoudelijk directeur van de Respect Foundation.
De Respect Foundation (REF) ontwikkelt (les)materiaal en initieert projecten om het onderwijs te ondersteunen. De expertise en de kracht van REF zit in het verbinden en vertalen van beleid en theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. In het kader van burgerschap ontwikkelde REF onder meer het samenwerkingsproject Burgerschapsmarkt: een platform met projecten, lessen en activiteiten van educatieve aanbieders met betrekking tot burgerschap.

Femke geeft de infosessie Burgerschapstool.

Dagmar Heeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Dagmar is promovendus aan het Instituut voor Wetenschapsonderwijs en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen . Haar onderzoek richt zich op AI en onderwijs, specifiek op AI-geletterdheid. Als onderdeel van haar onderzoek ontwerp en implementeert ze AI-educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen, waaronder kinderen en volwassenen, in verschillende omgevingen zoals formeel onderwijs en informele onderwijsomgevingen. Deze activiteiten variëren van lesplannen en workshops tot tentoonstellingen. Met haar onderzoek wil Dagmar het begrip van AI en AI-ethiek bij mensen onderzoeken, met als doel de dialoog over AI-ethiek te bevorderen.

Dagmar geeft de masterclass Generation AI: Teaching Kids about Artificial Intelligence.