Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek op een aantal basisscholen in ons land leverde inspirerende tips en tricks op.

Veel scholen geven wereldburgerschap op hun eigen manier een vaste plek binnen hun onderwijs. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we diepte-interviews gehouden met schoolleiding, internationaal coördinatoren en bestuurders. Dat leverde waardevolle inspiratie op voor andere scholen.

3-delige serie ‘Wereldburgerschap op de basisschool’

Laat je inspireren door de tips en mooie praktijkvoorbeelden van je collega’s:

Wereldburgerschap op de basisschool deel 1

 1. Zorg voor een breed draagvlak.
 2. Bundel je krachten.
 3. Maak van een project een eTwinning-project.
 4. Kies een eerste opstap.
 5. Maak gebruik van de diversiteit op school.

Wereldburgerschap op de basisschool deel 2

 1. Pas de Canon voor Wereldburgerschap toe in je beleid en curriculum.
 2. Inspireer elkaar en leer van elkaar.
 3. Integreer wereldburgerschap in je lessen.
 4. Onderzoek en benoem je visie.
 5. Gebruik relevant en actueel lesmateriaal.

Wereldburgerschap op de basisschool deel 3

 1. Combineer vakken met wereldburgerschapsonderwerpen.
 2. Geef PYP een plek in je onderwijsprogramma.
 3. Zoek samenwerking binnen gemeente en regio.
 4. Begin klein.
 5. Zet de uitwisselingsprojecten via het programma Erasmus+ breder in.
 6. Zet spreekbeurten in het teken van wereldburgerschap.

In de artikelen vertellen collega’s ook over digitale uitwisselingen via het online Europees platform eTwinning en vroeg starten met vreemdetalenonderwijs (vvto).

Video: Clair’s leerlingen leren Engels zonder dat ze ’t doorhebben!

Internationaal samenwerken in het basisonderwijs? Leerkracht Clair van OBS Het Stroomdal in Zuid-Laren doet het met succes! Haar leerlingen krijgen al vroeg een blik over de grens en werken zo aan hun taal én ict-vaardigheden.

eTwinning: iets voor jou en jouw leerlingen?

Heb je je geregistreerd op www.etwinning.net en heb je een schoolpartner? Dan kun je aan de slag! Volg onze online module Aan de slag met eTwinning: online samenwerken tussen scholen in Europa

Meer weten over vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf groep 1 een vreemde taal aanbieden.