Wereldburgerschap Jaartraject

Via een gestructureerde aanpak leer je hoe je invulling geeft aan wereldburgerschapsonderwijs dat voldoet aan de eisen van de overheid. Je werkt aan:

  • een visie en ambitie
  • een jaardocument
  • de implementatie van praktische programma's

Er is ook aandacht voor kennisopbouw en evaluatie. Fawaka brengt de beginsituatie en de specifieke wensen van je school in kaart en stippelt een begeleidingstraject voor je uit.

Wereldburgerschap op school

Samen met je collega’s kijk je naar:

  • de Sustainable Development Goals (SDG’s)
  • huidige projecten op school
  • potentiële concrete projecten op het gebied van wereldburgerschap

De training duurt 3 uur en bestaat uit 4 stappen:

  1. een introductie van de SDG's
  2. een inventarisatie van de huidige situatie en jullie wensen
  3. een brainstorm
  4. een eerste opzet voor wereldburgerschap op jouw school

Wereldburgerschap

Je krijgt inzicht in wat wereldburgerschap allemaal kan inhouden en hoe je dit vorm kunt geven in je klas en in de school. Je denkt na over jouw definitie van wereldburgerschap en wat je al doet in je groep. Door de praktische insteek kun je het geleerde meteen toepassen in je eigen lessen. De training duurt 2,5 uur.

Specialist (wereld)burgerschap (post-hbo)

Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap die past bij je school, waarin je jouw collega's betrekt. Je leert hoe je de burgerschaps- en identiteitsontwikkeling van je leerlingen door dialoog kunt stimuleren. Je maakt kennis met diverse wereldburgerschapseducaties en leert om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen. Je leert onder andere over de SDG's en burgerschapsthema’s. Je werkt in leerteams en er zijn 8 fysieke en online lesdagen. De studiebelasting van deze opleiding is 350 uur.

Ontbreekt jouw cursus in dit overzicht?

Meld je cursus aan

Klankbordgroep Wereldburgerschap op de basisschool

Sluit je aan bij de kosteloze klankbordgroep van scholen die van elkaar leren en elkaar versterken op het gebied van wereldburgerschap.

Lees meer