De doelstelling van de kosteloze klankbordgroep is om op een laagdrempelige manier ervaring en kennis over wereldburgerschap en internationalisering te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Wat kun je verwachten?

  • Iedere twee maanden een korte online sessie met interessante informatie over wereldburgerschap en veel ruimte voor uitwisseling.
  • Eén fysiek evenement rondom wereldburgerschap per jaar.
  • Een vraagbaak voor jouw vragen over wereldburgerschap.
  • Een mogelijkheid om te netwerken met collega’s van andere scholen.

Wil je ook aan de slag met wereldburgerschap en internationalisering? Wil je uitwisselen op een laagdrempelige manier met collega’s van andere scholen? Heb je vragen over wereldburgerschap? Meld je dan aan voor de klankbordgroep wereldburgerschap basisonderwijs.