Wat hebben je leerlingen nodig om wereldburgers te worden

Internationale competenties

Met internationalisering en wereldburgerschap op de basisschool werk je met je leerlingen aan kennis, vaardigheden, houding en reflectie. Op elk van deze 4 vlakken heeft het NCDO internationale competenties geformuleerd. Samen met het schoolteam maar ook met de leerlingen zelf kun je hiermee nagaan aan welke je met je leerlingen werkt. Dit kan voor, tijdens en na je lessen en wereldburgerschapsactiviteiten.

Waarschijnlijk doe je al meer aan wereldburgerschap op school dan je denkt. Werk je bijvoorbeeld met je leerlingen aan de 21st Century Skills? Dan doen ze daarmee ook meteen internationale competenties op.

Voorbeelden

Kennis

“Waar en door wie worden onze mobiele telefoons gemaakt?” Door informatie op te zoeken, na te denken en te discussiëren over dit soort vragen, snappen je leerlingen hoe afhankelijk we van elkaar zijn.

Vaardigheden

Organiseer een Olympiade, een internationale sportdag met cultureel diverse teams, compleet met vlaggen, volksliederen en spandoeken in verschillende talen. Misschien heb je al een cultureel diverse klas. Werk anders samen met partnerscholen in de buurt. Deze activiteit draagt bij aan de competentie ‘goed communiceren en omgaan met mensen van verschillende achtergronden’.

Houding

“Selim wordt gepest op de speelplaats, want hij is de enige in de klas die van Turkse afkomst is.”

“Bram heeft nooit sportschoenen aan bij gym.”

Dit zijn voorbeelden van sociaal onrecht op school. Leg samen de link naar sociaal onrecht op mondiaal niveau. Laten je leerlingen merken dat ze zich hierbij ongemakkelijk voelen? Dan is dit een van de internationale competenties op het gebied van houding.

Reflectie

Het schoolplein ligt bezaaid met papiertjes en zakdoekjes. Dila ergert zich eraan en gooit er een paar in de vuilnisbak. Ze ziet al snel in dat ze dit niet alleen kan oplossen. Als de gemeente subsidie geeft om het schoolplein op te kunnen knappen, werken alle leerlingen samen aan een plan. Zwerfvuil hoort niet thuis op het nieuwe schoolplein, dat probleem kan nu meteen samen aangepakt worden. Je leerlingen zien in dat ze door samenwerken makkelijker problemen op kunt lossen. Hiermee zijn ze een competentie rijker op het gebied van reflectie.

Inzicht in de leeropbrengsten bevordert een doorlopende leerlijn

De competenties die je leerlingen opdoen op de basisschool, kunnen ze in het voortgezet onderwijs uitbreiden en verdiepen.

  • Wat levert wereldburgerschap je leerlingen op?
  • Wat zijn de leeropbrengsten?
  • Hoe kun je zorgen dat je leerlingen kunnen laten zien wat ze al gedaan hebben als ze van school gaan?

We hebben een model ontwikkeld om al deze vragen te beantwoorden. Het model internationale competenties geeft inzicht in de leeropbrengsten die je leerlingen opdoen met activiteiten op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap.

Download onze brochure over internationale competenties in het Nederlands of Engels.

Meer informatie

In het artikel Model schept duidelijkheid over internationalisering lees je waarom dit model is ontwikkeld, hoe je collega’s erover denken en hoe ze het model toepassen.