Laat je leerlingen bijvoorbeeld vertellen over het land waar zij, of hun (groot)ouders vandaan komen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en prikkelt de interesse van hun klasgenootjes. Hiermee nemen de gelijke kansen voor de kinderen in je klas toe.

“Ik wil deze zomer wel bij jou op bezoek komen in Turkije”, reageert een klasgenootje enthousiast na een presentatie van een Nederlands-Turks kind. “Dan moet je wel eerst de taal leren!”

Ze voelen zich erbij horen en de kinderen in je klas krijgen meer begrip voor elkaar. Iedereen telt mee in de klas, net als in onze samenleving. Zo werk je samen aan wereldburgerschapsthema’s als identiteit, diversiteit en inclusie.

Is er niet zoveel culturele diversiteit op je school en mis je een internationale dimensie? Breng je leerlingen in contact met kinderen met een migratie- of internationale achtergrond door samen te werken met multiculturele scholen in de buurt.

Wat ruik je achter de voordeur? Wat hoor je in het buurthuis, in de kerk of in de moskee?

Zoek een partnerschool. Vorm gemengde groepjes met leerlingen van iedere school en ga op ontdekking in elkaars buurt. Betrek ook de ouders hierbij. Laat de leerlingen van beide scholen vooraf de route uitstippelen en onderzoek doen over de plekken die ze willen laten zien aan hun leeftijdsgenootjes. Laat ze van elkaar leren over overeenkomsten en verschillen in hun culturen. Door onderzoekend en hands-on leren via hun zintuigen, ontwikkelen ze begrip voor andere culturen, een van de competenties om wereldburger te worden.

Culturele diversiteit en wereldburgerschap

Ben je op zoek naar lesideeën en praktijkvoorbeelden? Zet de culturele diversiteit van kinderen in en werk daarmee aan wereldburgerschap.

Meertaligheid en wereldburgerschap

Meertalige kinderen in Nederland spreken hun thuistaal meestal alleen achter de voordeur. Als je deze thuistalen erkent en gebruikt op school, kan dit een positieve invloed hebben op hoe ze zich voelen, op hun zelfvertrouwen, en op hoe ze hun identiteit ontwikkelen. Dat gaat hand in hand met het erkennen van ieders identiteit: Wie ben ik? Wie ben jij? Hoe kunnen we elkaar helpen? Je kunt meertaligheid in de klas gebruiken om aan wereldburgerschap te werken.

Taalontwikkeling en meertaligheid: Door ruimte te geven aan meertaligheid, kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige en eentalige kinderen stimuleren.

Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap

Hoe zien de leerlingen eruit die onze toekomst nodig heeft? Kunnen ze verbindingen leggen, problemen oplossen en innoveren? Binnen het huidige onderwijs worden onderwerpen nog weinig met elkaar verbonden, vertelt Joana da Silveira Duarte in het artikel ‘Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap’. Sommige kinderen kunnen dit compenseren omdat ze van huis uit al veel meekrijgen dankzij hun hoogopgeleide ouders. De grote meerderheid (veelal met migratieachtergrond) kan dat niet. Wereldburgerschapsonderwijs kan laten zien hoe je vakken met elkaar verbindt. Het helpt kinderen kritisch na te denken en meer uit het onderwijssysteem te halen. Het kan bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen.