Wereldburgerschap voor de klas

meer over:
Wat zijn de uitdagingen voor een wereldklasleerkracht?

Dit is sessie 3.8 van het Nuffic Congres. Bekijk alle sessies.

Waar gaat deze sessie over?

Hogeschool Leiden (Pabo), een student uit het traject Wereldklas, een basisschool uit Leiden en Nuffic illustreren hoe het project Wereldklas (gestart in 2017) bijdraagt aan goed wereldburgerschapsonderwijs en aan het streven naar inclusief onderwijs op de basisschool.

Tijdens de Wereldklas verwerven studenten interculturele competenties en leren zij die over te dragen op leerlingen in het basisonderwijs. Deze aanpak bereidt studenten onder andere voor op het lesgeven in divers samengestelde klassen. In de praktijk is echter (nog) niet elke basisschool divers.

Hoe kan een leerkracht in een niet-diverse klas toch op een effectieve manier interculturele competenties, kennis, houding en vaardigheden overdragen? Welke lessen heeft de Pabo geleerd uit het project Wereldklas?

Tijdens de inleiding geven we een beeld van:

 • het project Wereldklas (Nuffic);
 • invulling van het begrip wereldburgerschap in de Wereldklas (Pabo Hogeschool Leiden);
 • de Wereldklas in de praktijk (Basisschool in Leiden);
 • de ervaringen van een student Wereldklas (student Pabo Hogeschool Leiden).

Vervolgens nodigen we je uit om in gesprek te gaan over de hierboven geschetste uitdaging.

Voor wie is deze sessie interessant?

 • pabo's
 • lerarenopleidingen

Wat levert deze sessie jou op?

Je leert:

 • hoe je in het primair onderwijs interculturele competenties kunt overdragen in een niet-cultureel diverse klas;
 • hoe je met de bijbehorende dilemma’s kunt omgaan.

Werkvorm

 • workshop

Sprekers

 • Susanne Feiertag, beleidsmedewerker, Nuffic
 • Marleen Marijt, leerkracht, SCOL Leiden de ZijlWijkschool
 • Irma van der Ploeg, leerkracht, SCOL Leiden de ZijlWijkschool
 • Student Wereldklas van de pabo Hogeschool Leiden

'Internationale ervaring moet voor iedereen zijn'

7 oktober 2019
Roos van Leeuwen en Rico Tjepkema zijn kersverse bestuurders van respectievelijk de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Allebei hebben ze internationalisering in hun portefeuille.

Kansengelijkheid in het onderwijs

5 september 2019
Wat zorgt ervoor dat leerlingen en studenten waarvan de omgeving minder verwacht, tóch goed gaan presteren?