Wereldburgerschap en Samsam

Een vreemde taal leren, kennis over de wereld en burgerschapsvaardigheden helpen kinderen om hun rol in de wereld te ontdekken.
Meisje verbindt punten op wereldkaart.jpg

Met wereldburgerschap behandel je de volgende vragen in de klas:

  • Welke rechten heb ik als mens (en kind) en hoe kan ik eraan bijdragen dat anderen deze rechten ook ontvangen?
  • Hoe ga ik om met verschillen tussen mensen en culturen?
  • Hoe lever ik een positieve bijdrage als (wereld)burger?
  • Wat zijn de consequenties van mijn gedrag voor de rest van de wereld?
  • Welke invloed heeft wat ‘daar’ gebeurt op mijn leven?

Samsam

Samsam is al 43 jaar hét magazine voor (wereld)burgerschap in het basisonderwijs. In de magazines komen mondiale onderwerpen aan bod: mens- en kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling (voedsel, water en rijkdom), religie en cultuur, vrede en conflict. De onderwerpen worden aan de hand van de belevingswereld van kinderen uitgelegd en herkenbaar gemaakt.

Nuffic maakte een special over speelgoed voor Samsam die je kunt gebruiken als lesmateriaal in je klas. Samsam maakte een bordspel.

Nuffic special Samsam‌ (26.7 MB)

Bordspel‌ (431.1 kB)

Leden van het Netwerk vvto krijgen 20% korting op een schoolabonnement.

Lees meer over Samsam in de klas.

Studiedag

Wil je starten met wereldburgerschap? Ideeën opdoen over hoe je wereldburgerschap in het curriculum kunt opnemen en welke activiteiten daarbij passen? Meld je dan aan voor een studiedag 'Meet the world; starten met wereldburgerschap'. Zo’n studiedag vindt bij jou op school plaats en we kiezen samen een geschikte datum.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Internationalisering in de lokale politiek

20 maart 2018
Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

14 januari 2019 van 13:30 tot 15:30
Nuffic, Den Haag
Denk mee over wat jij in de toekomst gaat doen in de klas.

Conferentie internationalisering op de basisschool

27 maart 2020 van 00:00 tot 00:00
Locatie nog niet bekend
Dé conferentie over internationalisering op de basisschool.