Wereldburgers op Unesco-scholen

meer over:
Unesco-scholen werken met de thema’s uit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarnaast hebben zij ruime ervaring opgebouwd met wereldburgerschap.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Doel 4.7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties luidt: “Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.”

In deze workshop delen we onze ervaringen met wereldburgerschap in de klas en onderzoeken samen met de aanwezigen welke aanknopingspunten het schoolprogramma biedt.

Praktische informatie

Spreker: Marieke Brugman en coördinator Unesco-school
Thema: Wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd

Dit is workshop B16 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Minister beantwoordt vragen over ‘Grenzeloos mbo’

27 juni 2019
“Internationalisering is meer dan het volgen van een stage of opleiding in het buitenland”, schrijft de minister in haar reactie op een vraag van mbo-studenten tijdens de ‘V-100’.

Hoe maak je van studenten wereldburgers?

13 mei 2019
Fontys Academy for Creative Industries stoomt studenten klaar voor het global citizenship via hotspots in Kaapstad en Seoul.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.