Wat is tweetalig onderwijs?

meer over:
In tweetalig onderwijs (tto) wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven.

Instructie en communicatie

De leerlingen spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek. De tweede taal is niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal. De docent spreekt Engels met de leerlingen, en de leerlingen doen dat onderling ook. Dit is het principe van 'doeltaal = voertaal'. De kracht van tweetalig onderwijs is dat leerlingen op veel momenten de taal leren zonder er expliciet mee bezig te zijn.

Taalvaardigheid is een belangrijk speerpunt van tweetalig onderwijs. Tto-leerlingen worden functioneel tweede taalgebruikers. Dat betekent dat ze de tweede taal dermate vloeiend en adequaat beheersen dat zij zich zelfstandig kunnen redden binnen een variëteit aan omstandigheden en vakspecifieke contexten. Ze zijn communicatief vaardige taalgebruikers.

Een ander speerpunt is dat een tto-school de lesstof zoveel mogelijk aanbiedt vanuit een internationaal perspectief. De vreemde taal wordt ingebed in de internationale context. De leerlingen worden intercultureel competent. Ze hebben kennis van culturen en inzicht in hun eigen culturele positie daarbinnen. Ze hebben een besef van hoe zij zich met oog voor anderen in de wereld kunnen begeven en wat daarin hun toegevoegde waarde kan zijn. Tto-leerlingen worden in het bijzonder voorbereid op de mondiale gemeenschap, waarin een veelheid aan gebruiken, tradities, en politieke werkelijkheden te vinden zijn.

Meer kansen voor leerlingen én voor scholen

De invoering van tweetalig onderwijs stelt scholen in staat om hun onderwijsaanbod inhoudelijk te verbeteren. Tweetalige leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid.

Daarnaast ontvangen tto-leerlingen een tto-certificaat als de school voldoet aan de standaarden voor tweetalig onderwijs, die zijn ontwikkeld door het netwerk tto.

En tto-leerlingen kunnen een extra Engels taalcertificaat behalen, waardoor de school of afdeling een duidelijk profiel krijgt. Dit heeft een bewezen aantrekkingskracht op nieuwe (groepen) leerlingen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen van tto-scholen in het derde leerjaar aanzienlijk hoger scoren op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen.

Een duurzame voorsprong. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar tweetalig onderwijs‌ (1.1 MB)

Ook de resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken zijn beter dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd.

Iets voor jouw school?

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, kies je voor een ingrijpende verandering. Tweetalig onderwijs is een belofte, geen project. De school belooft ouders en leerlingen een bijzonder onderwijsconcept, met uitstekende resultaten. Om deze belofte meerdere jaren waar te kunnen maken, is een goede voorbereiding nodig. Het is dus belangrijk om je allereerst af te vragen of tweetaling onderwijs iets is voor jouw school.

Deze bronnen kunnen je helpen om deze vraag te beantwoorden:

Thuis in de wereld! Een visie op het tweetalig onderwijs 2015-2025‌ (3.3 MB).

Starten met tto?

De invoering van tweetalig onderwijs vergt voorbereidingstijd. Wat moet je precies doen? Wij ondersteunen scholen die tweetalig onderwijs willen invoeren. In de folder ‘Starten met tweetalig Onderwijs – een checklist’ zie je welke stappen gezet moeten worden.

Starten met tweetalig Onderwijs – een checklist‌ (769.6 kB)

Kennismakingsgesprek

Vraag een kennismakingsgesprek aan met een van onze tto-specialisten.

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Meer weten?

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kun je contact opnemen met onze tto-specialisten via tto@nuffic.nl of 070 4260 260.

Kijk ook eens naar:

www.ikkiestto.nl: onze speciale website voor leerlingen van groep 8

De Facebookpagina van 'Ik kies tto!'

Onze VO-nieuwsbrief

Nuffic Congres: kies nu je workshops en presentaties

17 juni 2019
Volledig programma met meer dan 40 workshops en presentaties online.

‘Iedereen is een winnaar bij de GNE Awards’

11 april 2019
Twee oud-finalisten vertellen over hun ervaringen met de GNE Awards.

Netwerkdag tweetalig vmbo en mbo

3 oktober 2019 09:30 - 15:30
Het Schoter, Haarlem
Kom naar de netwerkdag voor tweetalig vmbo en mbo.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.