Wat is tweetalig onderwijs?

meer over:
In tweetalig onderwijs (tto) wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven.

Instructie en communicatie

De leerlingen spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek. De tweede taal is niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal. De docent spreekt Engels met de leerlingen, en de leerlingen doen dat onderling ook.

Taalvaardigheid en CLIL

Taalvaardigheid is een belangrijk speerpunt van tweetalig onderwijs. Tto-leerlingen worden functioneel tweede taalgebruikers. Dat betekent dat ze de tweede taal dermate vloeiend en adequaat beheersen dat zij zich zelfstandig kunnen redden in verschillende omstandigheden en vakspecifieke contexten. Ze zijn communicatief vaardige taalgebruikers. Een belangrijk instrument hierbij is de CLIL-didactiek (Content and Language Integrated Learning).

Bij de CLIL-didactiek zijn vakdocenten medeverantwoordelijk voor de taalverwerving van de leerlingen. Zij geven ook feedback op de taal. De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs in de taal die bij een specifiek vak hoort. Er is daarbij veel ruimte voor interactie in de les.

Veel tto-docenten nemen regelmatig deel aan trainingen. Bekijk een selectie van de opleidings- en trainingsmogelijkheden voor startende en ervaren tto-docenten.

Wereldburgerschap

Een tto-school biedt de lesstof zoveel mogelijk aan vanuit een internationaal perspectief. De leerlingen worden wereldburgers. Ze hebben kennis van culturen en inzicht in hun eigen culturele positie daarbinnen. Ze weten hoe ze zich met oog voor anderen in de wereld kunnen begeven en wat daarbij hun toegevoegde waarden zijn. Tto bereidt leerlingen in het bijzonder voor op de mondiale gemeenschap met haar veelheid aan gebruiken, tradities, en politieke werkelijkheden.

Persoonsontwikkeling

De leerlingen kunnen uit hun ‘comfortzone’ stappen en reflecteren op zaken die zij niet kennen. Ze voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij. De leerlingen zijn creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Meer kansen voor leerlingen én voor scholen

De invoering van tweetalig onderwijs stelt scholen in staat om hun onderwijsaanbod inhoudelijk te verbeteren. Tweetalige leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid.

Daarnaast ontvangen tto-leerlingen een tto-certificaat als de school voldoet aan de standaarden voor tweetalig onderwijs, die zijn ontwikkeld door het netwerk tto.

En tto-leerlingen kunnen een extra Engels taalcertificaat behalen, waardoor de school of afdeling een duidelijk profiel krijgt. Dit heeft een bewezen aantrekkingskracht op nieuwe (groepen) leerlingen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen van tto-scholen in het derde leerjaar aanzienlijk hoger scoren op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen.

Een duurzame voorsprong. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar tweetalig onderwijs‌ (1.1 MB)

Ook de resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken zijn beter dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd.

Iets voor jouw school?

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, kies je voor een ingrijpende verandering. Tweetalig onderwijs is een belofte, geen project. De school belooft ouders en leerlingen een bijzonder onderwijsconcept, met uitstekende resultaten. Om deze belofte meerdere jaren waar te kunnen maken, is een goede voorbereiding nodig. Het is dus belangrijk om je allereerst af te vragen of tweetalig onderwijs iets is voor jouw school.

Deze bronnen kunnen je helpen om deze vraag te beantwoorden:

Thuis in de wereld! Een visie op het tweetalig onderwijs 2015-2025‌ (3.3 MB).

Starten met tto?

De invoering van tweetalig onderwijs vergt voorbereidingstijd. Wat moet je precies doen? Wij ondersteunen scholen die tweetalig onderwijs willen invoeren. Vraag een kennismakingsgesprek aan met een van onze tto-specialisten.

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Ouderbijdrage - informatie voor scholen en ouders

Veel tto-scholen vragen een ouderbijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. De bijdrage verschilt per school. Als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij bij elke tto-school een beroep doen op een regeling. Die regeling kan per school verschillen. Op de website van elke tto-school moet een verwijzing naar de regeling van die school staan.

Zoek je als ouder naar de verwijzing en kun je hem niet vinden? Neem dan contact op met de school of met Nuffic via tto@nuffic.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kun je contact opnemen met onze tto-specialisten via tto@nuffic.nl of 070 4260 260.

Kijk ook eens hier:

www.ikkiestto.nl: onze website voor ouders en leerlingen van groep 8

De Facebookpagina van 'Ik kies tto!'

Onze VO-nieuwsbrief

Tto 2.0 - Vernieuwing van het tweetalig onderwijs vo: onze brochure over wat tto tegenwoordig inhoudt

‘Vaardigheden moeten centraal staan bij burgerschap en taal’

17 juni 2019
Wat gaat er veranderen voor het talenonderwijs en hoe gaat burgerschap er uitzien? Voor het laatst kan feedback worden gegeven op de voorstellen van curriculum.nu.

‘Iedereen is een winnaar bij de GNE Awards’

11 april 2019
Twee oud-finalisten vertellen over hun ervaringen met de GNE Awards.

Netwerkdag tweetalig vmbo en mbo

3 oktober 2019 09:30 - 15:30
Het Schoter, Haarlem
Kom naar de netwerkdag voor tweetalig vmbo en mbo.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud tto-leerlingen.