Wat is LinQ?

LinQ is een netwerk van docenten Frans en Duits uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. LinQ-docenten geven luisteren en spreken een volwaardige plek in de les.

Voordelen van LinQ

Heb jij de LinQ-didactiek al helemaal verweven in jouw lessen? Of is die nog nieuw voor jou? In beide gevallen is het de moeite waard om je in te schrijven voor LinQ.

Voordelen voor leerlingen

Leerlingen kunnen dankzij LinQ al snel echt met de taal uit de voeten. Ook verbreden zij hun blik op de wereld. Dat komt omdat een LinQ-docent tijdens de lessen ook aandacht heeft voor het land, de cultuur en de actualiteit.

Een LinQ-docent gebruikt afwisselende werkvormen die om een actieve houding van de leerlingen vragen. Zo sluit het leren van een vreemde taal aan bij verschillende leerstijlen en hebben meer leerlingen succeservaringen als ze Duits of Frans leren.

Voordelen voor docenten

Op LinQ-scholen hebben de vakken Frans en Duits een sterke positie. Als docent krijg je nieuwe handreikingen om je leerlingen actief te betrekken bij de les. Je kunt ervaringen en materialen uitwisselen met collega’s van andere scholen.

Ook kun je meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen in een van de LinQ-expertisegroepen. Dat is een mooie manier om je netwerk uit te breiden en jezelf verder te ontwikkelen.

Bekijk het lesmateriaal dat andere LinQ-docenten al ontwikkeld hebben

Voordelen voor scholen

LinQ-scholen die gecertificeerd zijn met het LinQ-label hebben iets unieks om zich mee te profileren in hun regio. Ook krijgen LinQ-scholen hulp bij de invoering van internationaal erkende taalcertificaten, zoals het Goethe Certificaat, het Deutsch Sprachdiplom en Delf. De nascholingsbijeenkomsten van LinQ tellen mee als registeruren in het Lerarenregister.

Wat krijg je?

Secties die zich aansluiten bij het LinQ-netwerk, krijgen het 1e jaar begeleiding bij het implementeren van de LinQ-didactiek in hun lessen. Het is belangrijk dat de schoolleiding achter de deelname aan LinQ staat, omdat je als sectie een aantal dagen niet op school bent vanwege nascholingsdagen. Die leveren het meest op als de hele sectie betrokken is bij LinQ.

Vanaf het 2e jaar blijf je als LinQ-school actief deel uitmaken van het netwerk en kun je toewerken naar het LinQ-label.

Kosten

Er kunnen per schooljaar maximaal 15 scholen meedoen aan LinQ. Het ministerie van Onderwijs financiert het LinQ-programma. Daarom kost deelname aan LinQ je geen geld. Het kost natuurlijk wel tijd. Je gaat een paar keer per jaar naar een LinQ-bijeenkomst. Nieuwe scholen gaan daarnaast een week op cursus naar het buitenland.

Aanmelden voor LinQ

Voor 2018/2019 hebben we het maximum van 15 scholen bereikt. Je kunt je sectie daarom niet meer inschrijven. Wil je van ons een seintje krijgen zodra je je sectie kunt inschrijven voor het schooljaar 2019/2020? Mail dan naar linq@nuffic.nl.

Bijeenkomsten

Ieder jaar organiseren we 4 bijeenkomsten, waarvan 2 voor startende scholen en 2 voor het hele netwerk. Ook is er voor startende LinQ-scholen een nascholingsweek in Duitsland of Frankrijk. De nadruk van de netwerkbijeenkomsten ligt op nascholing, waardoor je na een jaar volleerd LinQ-docent bent.

Startbijeenkomst

 • Wanneer: donderdag 27 september 2018
 • Waar: Utrecht
 • Voor wie: Nieuwe LinQ-docenten
 • Wat: Maak kennis met elkaar en start met het invoeren van de LinQ-didaktiek op je school.

Themabijeenkomst

 • Wanneer: woensdag 10 oktober 2018
 • Waar: Den Haag
 • Voor wie: Het hele LinQ-netwerk
 • Wat: Een themabijeenkomst over internationale samenwerking. Wij organiseren deze bijeenkomst samen met eTwinning en Erasmus+.

LinQ-dag

 • Wanneer: vrijdag 1 februari 2019
 • Waar: Utrecht
 • Voor wie: Het hele LinQ-netwerk
 • Wat: Werk samen met workshopleiders en LinQ-docenten van andere scholen uit hoe je de LinQ-didactiek verder invoert in je les.

Cursus in het buitenland

 • Wanneer: van zondag 7 tot en met zaterdag 13 april 2019
 • Waar: Goethe-Institut in Berlijn of Cavilam in Vichy
 • Voor wie: Nieuwe LinQ-docenten
 • Wat: Een volledig verzorgde week waarin je kennis maakt met allerlei lesmethodes en -materialen en wordt ondergedompeld in de Duitse of Franse taal en cultuur. Per sectie is er plaats voor 2 LinQ-docenten.

Slotbijeenkomst LinQ

 • Wanneer: woensdag 22 mei 2019
 • Waar: Utrecht
 • Voor wie: Nieuwe LinQ-docenten en docenten die zich oriënteren op LinQ
 • Wat: Werk samen met workshopleiders en LinQ-docenten van andere scholen uit hoe je de LinQ-didactiek invoert in je les. Voor aanstaande LinQ-docenten een mooie gelegenheid om kennis te maken met LinQ. Voor nieuwe LinQ-docenten een gelegenheid om te reflecteren op hun 1e jaar als lid van LinQ en om zelfgemaakte lesmaterialen uit te wisselen.

Aanmelden voor een bijeenkomst

Als je lid bent van het LinQ-netwerk ontvangt je automatisch een mail van ons met de details voor de volgende bijeenkomst.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze VO-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Prijzen voor digitale samenwerking Europese leerlingen

10 oktober 2018
Op 10 oktober reikten we prijzen uit aan de drie beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. In drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Tweetalig onderwijs 2.0 staat voor de deur

30 april 2018
Tweetalig onderwijs, ook wel bekend als tto, staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Meine Stoker, voorzitter van het landelijke netwerk tweetalig onderwijs, legt uit wat dat is.

Netwerkbijeenkomst Cilo

1 november 2018 van 10:00 tot 16:00
Hogeschool Utrecht, Utrecht
Speciaal voor de coördinatoren internationalisering van lerarenopleidingen voor po en vo en docenten die ‘iets’ hebben met internationalisering organiseren wij Cilo-netwerkbijeenkomsten.

Studentenconferentie Teacher in Europe

8 mei 2019 van 09:00 tot 17:00
Katholieke Pabo Zwolle en de Pabo van Hogeschool Viaa, Zwolle
Een 3-daagse studentenconferentie over internationalisering, speciaal voor aankomende leraren.