Wat is Elos?

Europa als Leeromgeving op School (Elos) is een internationale leerroute voor het voortgezet onderwijs. Met Elos werken leerlingen aan hun interculturele competenties.

Het is belangrijk om als school in te spelen op de internationale samenleving. We komen steeds vaker in contact met andere talen en culturen, waardoor het belangrijk is om leerlingen al vroeg op te leiden tot wereldburger. Als je als school concreet met internationalisering aan de slag wilt, biedt Elos je de juiste handvatten. Elos is verweven in het hele curriculum en daarmee vakoverstijgend.

Elos bestaat uit 3 pijlers:

 1. EIO-lessen
  EIO staat voor Europese en internationale oriëntatie. In deze lessen werken leerlingen projectmatig en vakoverstijgend aan hun interculturele competenties. Bij alle vakken wordt aandacht besteed aan internationale thema’s of aan samenwerking met leerlingen in het buitenland.
 2. EIO-activiteiten
  Ook buiten de les is er aandacht voor internationalisering. Buitenschoolse activiteiten helpen leerlingen de wereld te ontdekken. Ze gaan bijvoorbeeld op uitwisseling in het buitenland en verblijven daar dan in een gastgezin.
  Je kunt bij ons voor diverse internationaliseringsactiviteiten subsidie aanvragen via de IPV-regeling of Erasmus+.
 3. Versterkt talenonderwijs (vto)
  Leerlingen leren een moderne vreemde taal gebruiken op een hoog niveau. Er is extra tijd en aandacht voor talenonderwijs. Tijdens de les wordt voornamelijk de vreemde taal gesproken (doeltaal=voertaal). Hierdoor raken leerlingen snel bekend met de taal. Aan het eind van de middelbare school ontvangen leerlingen een internationaal erkend certificaat.

EIO-leerlijn

De EIO-lessen en -activiteiten op een school vormen samen een EIO-leerlijn. Deze leerlijn is gebaseerd op het Common Framework for Europe Competence (CFEC), een raamwerk waar leerlingen hun vorderingen kunnen aangeven op het gebied van internationale competenties. In de Elos-standaard staan de vereiste CFEC-niveaus per schooltype.

Elos standaard‌ (129.2 kB)

Common Framework for Europe Competence (CFEC)‌ (318.3 kB)

Elos-certificaat

Veel scholen vinden het lastig om aan te tonen hoe ze werken aan interculturele competenties. Elos helpt je daarbij.

Er zijn 2 Elos-certificaten. Als je Elos hebt ingevoerd in de onderbouw, kun je een junior-certificaat aanvragen. Als je de Elos-leergang vervolgens ook invoert in de bovenbouw kun je een senior-certificaat aanvragen. De certificaten garanderen de kwaliteit van de internationale leerroute binnen de school.

Voorwaarden

Om het Elos-certificaat te krijgen, moet je per onderwijsrichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Een visitatiecommissie beoordeelt of de school aan deze Elos-standaard voldoet en let daarbij vooral op de internationale ontwikkeling van het curriculum.

Certificaat voor leerlingen

Als gecertificeerde Elos-school mag je je leerlingen een officieel Elos-certificaat uitreiken. Dit certificaat toont aan dat de leerling beschikt over de in de leergang beschreven competenties. Je kunt ook een apart taalcertificaat uitreiken dat aantoont dat de leerling een moderne vreemde taal op hoog niveau beheerst.

Elos-netwerk

De Elos-scholen zijn verenigd in een netwerk waarin ze samenwerken, goede voorbeelden uitwisselen en samen de leerroute vormgeven.

De voordelen van het lidmaatschap op een rijtje:

 • Toegang tot het Elos-netwerk met 35 scholen.
 • 3x per jaar een bijeenkomst waar je andere Elos-scholen ontmoet en nieuwe kennis over internationale samenwerking opdoet.
 • Een adviesgesprek op je school met een adviseur.
 • Toegang tot alle leermodules voor docenten in de Nuffic Academy.
 • Toegang tot vernieuwende lesmethodes, waaronder het bordspel Globi-trotter.
 • Elos-certificering.

Kosten

Het lidmaatschap kost € 2.250 (exclusief btw) per kalenderjaar.

Kennismaken met Elos

Wil je weten of Elos iets is voor jouw school? Er zijn 2 manieren om kennis te maken met Elos.

Gratis online leermodule

Volg onze gratis online leermodule 'Kennismaken met Elos - grensverleggend onderwijs' via de Nuffic Academy. Hierbij leer je meer over het programma, en kun je met korte opdrachten nagaan of Elos iets is voor jouw school.

Kennismakingsgesprek

Vraag een telefonisch kennismakingsgesprek aan met ons Elos-team. We nemen dan contact met je op om je verder te informeren en jouw vragen te beantwoorden.

Prijzen voor digitale samenwerking Europese leerlingen

10 oktober 2018
Op 10 oktober reikten we prijzen uit aan de drie beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. In drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Internationalisering in de lokale politiek

20 maart 2018
Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?

Europese eTwinning-conferentie 'Cultural Heritage'

25 oktober 2018 van 14:00 tot 15:00
Warschau
Je ontmoet collega’s uit 42 Europese landen, er is een inspirerende keynote speaker en je volgt praktische workshops over internationaal samenwerken.

Studentenconferentie Teacher in Europe

8 mei 2019 van 09:00 tot 17:00
Katholieke Pabo Zwolle en de Pabo van Hogeschool Viaa, Zwolle
Een 3-daagse studentenconferentie over internationalisering, speciaal voor aankomende leraren.