Waarom Duits? Het belang van Duitse taal in Nederland

In 45 minuten bespreken we het belang van de Duitse taal voor Nederland en Nederlandse jongeren in het bijzonder.

Aan bod komt de prominente positie van de Duitse taal in Europa, maar ook de stand van de kennis van de Duitse taal (en cultuur) in Nederland.

Samen bespreken we de mogelijkheden om dit onderwerp op een leuke en zinvolle manier te integreren in het primair onderwijs.

Praktische informatie

Workshopleider: Trixie Hölsgens, Duitsland Instituut Amsterdam
Thema: buurtaalonderwijs
Platform: Microsoft Teams

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.