Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Vvto-leerkrachten

Let’s Talk

 • Organisatie: EarlyBird
 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl/

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten en andere betrokkenen van basisscholen die met vvto Engels beginnen of zijn begonnen en aan hun Engelse spreekvaardigheid willen werken. Tijdens de 5 bijeenkomsten van 2 uur werk je aan je uitspraak, woordenschat, grammatica en Classroom English. Er is veel aandacht voor zelfvertrouwen, plezier en het verminderen van stress.

Classroom English

 • Organisatie: EarlyBird / Hogeschool Rotterdam
 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl

Cursus voor leerkrachten die met vvto Engels beginnen. In 6 bijeenkomsten van 2 uur werk je aan Engelse taalvaardigheid, Classroom English en de vakdidactiek van het leren van een (vreemde) taal. Naast de bijeenkomsten krijg je huiswerk om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Time to CLIL

 • Organisatie: EarlyBird
 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl

Je leert over de didactiek en de pedagogiek van het geven van een zaakvak in een andere taal. In iedere bijeenkomst staan verschillende thema’s centraal die belangrijk zijn bij het aanbieden van CLIL, zoals het behalen van doelen, de rol van taal en van coöperatieve werkvormen, het kiezen van geschikte thema’s, het gebruik van verschillende media en het ontwikkelen van denkvaardigheden. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand. Tenslotte ga je aan de slag met je eigen CLIL-les. Ben je al wat verder? Dan kun je je CLIL-vaardigheden verder ontwikkelen en werken aan een CLIL-project.

Classroom English

‘Classroom English’ van NHL Stenden is een flexibele cursus voor leerkrachten basisonderwijs die het Engelse onderwijs op hun school willen ontwikkelen of de kwaliteit hiervan willen verbeteren. Het doel van de cursus is vertrouwen opbouwen om Engels op een zinvolle, blijvende en inspirerende manier te onderwijzen. Tijdens de cursus krijg je voorbeelden van manieren om kinderen actief mee te laten doen met leeractiviteiten, met name gericht op het spreken en luisteren.

Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels

 • Organisatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie
 • Contactpersoon: Rob Gertsen
 • Meer informatie: www.vvto-engels.hu.nl
 • Dit is geen cursus, maar een opleiding.

Deze opleiding is voor leraren die Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels willen worden. Tijdens het opleidingstraject leer je hoe je op je school CLIL (Content and Language Integrated Learning) kunt initiëren en innoveren. En hoe je je collega’s en schoolleiding kunt helpen om vroeg vreemdetalenonderwijs Engels te integreren in de Nederlandstalige onderwijsactiviteiten.

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Deze basiscursus voor teams is een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Je kunt het los volgen of gebruiken als eerste stap naar het keurmerk TalenT. Door opdrachten meteen in je eigen onderwijspraktijk uit te proberen, krijg je feedback en ontwikkel je ideeën en lessen voor je eigen groep. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Deze vervolgcursus voor teams kun je los volgen of gebruiken als de 2e stap naar het keurmerk TalenT. De cursus versterkt de kwaliteit van het Engels op de basisschool. Je weet hoe en in welke groep je kunt starten met het geven van (onderdelen) van vakken in het Engels en hoe je CLIL (Content and Language Integrated Learning) kunt implementeren in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. De cursus wordt in het Engels gegeven en bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Primary Classroom English

 • Organisatie: Radboud in’to Languages
 • Contactpersoon: Gonny van Hal
 • Meer informatie: www.ru.nl

Deze intensieve cursus is ontworpen voor basisschoolleerkrachten die (een deel van) hun lessen in het Engels geven. Het is een op maat gemaakt programma waarin de duur van de cursus in overleg vastgesteld wordt. Je verbetert je taalvaardigheid (instapniveau B1), leert classroom English en krijgt de didactiek aangeboden om deze vaardigheden toe te passen.

Spelen met Engels

In minimaal 4 dagdelen van 3 uur leer je de didactiek van het geven van Engelse les in het basisonderwijs. Hierbij staat communicatief, spelenderwijs en gedifferentieerd lesgeven centraal. De dagdelen zijn verspreid over een half schooljaar, zodat je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Na de training ben je in staat om een les of lessenreeks Engels voor te bereiden en uit te voeren. Je zult met zelfvertrouwen en plezier Engels geven en kunt buiten de methode om een goede Engelse les bedenken.

An Integrated English Language Course

Het belangrijkste doel van deze cursus is het vergroten van zelfvertrouwen en eigen vaardigheden in het Engels. Daarnaast breid je je repertoire en vakdidactische competenties uit. Ideeën over taalverwerving zijn ingebed in oefenactiviteiten en activiteiten die je ook in de klas kunt inzetten. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur, met daarnaast 2 uur huiswerk.

Basiscursus vroeg vreemdetalenonderwijs

Tijdens deze cursus staan eigen Engelse taalvaardigheid, vakdidactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsopbouw en het Engels wat nodig is om lessen goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van dagelijks algemeen taalgebruik. Tevens leren de deelnemers de didactiek van natuurlijke taalverwerving toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.

Gevorderdencursus vroeg vreemdetalenonderwijs

In deze cursus staan eigen taalvaardigheid en vakoverstijgend Engels geven centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsconstructies, het Engels wat nodig is om de lessen van de zaakvakken goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van cognitieve academische taalvaardigheid. Tevens leren de deelnemers de didactiek van het vakoverstijgend les geven, Content Language Integrated Learning (CLIL) toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten

Content Language Integrated Learning (CLIL)

Deelnemers leren in deze cursus alle facetten van CLIL. De focus ligt op het geven van een vakoverstijgende les in het Engels. Hoe geef ik bijvoorbeeld een goede aardrijkskundeles in het Engels? Onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn: de principes en voordelen van CLIL, voorwaarden aan en het maken van een CLIL-les en het ontwikkelen van dagelijks algemeen taalgebruik naar meer academisch taalgebruik bij leerlingen. Deelnemers doen kennis op van de 21st Century Skills. Ze verkrijgen vaardigheid in het actief gebruiken van leerstrategieën voor differentiatie om zo de ontwikkeling van academisch taalgebruik te bevorderen.

Ontbreekt je cursus in dit overzicht?

Meld je cursus voor vvto-leerkrachten aan

Vvto-coördinatoren

Vvto-coördinator

 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Organisatie: EarlyBird / Hogeschool Rotterdam
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl/

In deze online cursus werk je in 6 bijeenkomsten van 2 uur aan de verschillende rollen die een vvto-coördinator heeft: die van vraagbaak, kwaliteitsbewaker en begeleider. De cursus is bedoeld voor (toekomstige) vvto-coördinatoren met enige ervaring met vroeg vreemdetalenonderwijs Engels en een goede beheersing van de Engelse taal. Naast de bijeenkomsten besteed je ongeveer 20 uur aan aanvullende opdrachten, waaronder het schrijven van een leerplan en een meerjarenbeleidsplan.

Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid op hun school. En voor leraren die al taalcoördinator zijn. Je verwerft en deelt expertise om zo je taak als coördinator Engels vorm te kunnen geven. Je bent in staat beleid te ontwikkelen voor meertaligheid en Engels (van Eibo tot vvto en CLIL).

Ook kun je je collega’s informeren en coachen bij het implementeren van een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 tot en met 8. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst van 2,5 uur.

Cursus coördinator vvto

Deze cursus biedt toekomstige vvto-coördinatoren handvatten om de centrale rol als coördinator te vervullen. Verschillende onderwerpen worden behandeld: de rol als coach, de taken van een coördinator, het beleidsplan en de leerlijn schrijven.

Tevens zoomt de cursus in op de kennis, inhoud en didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs zodat de coördinator de kwaliteit van het vvto op uw school kan borgen en bewaken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.

CLIL-coach op de basisschool

 • Organisatie: EarlyBird
 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl

In deze training verbreed je je deskundigheid op het gebied van CLIL als didactische benadering in het vreemdetalenonderwijs. Er wordt dieper ingegaan op de principes voor effectieve CLIL-didactiek, de succesfactoren en het uitzetten van een doorgaande leerlijn. Als CLIL-coach heb je niet alleen de nodige kennis, maar fungeer je ook als kwaliteitsbewaker, coach en begeleider. Je leert je collega’s tijdens de CLIL-lessen te observeren en van adequate feedback te voorzien.

Ontbreekt je cursus in dit overzicht?

Meld je cursus voor vvto-coördinatoren aan