Vluchtelingen

Onderwijs is belangrijk voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Via diverse activiteiten en projecten helpen wij scholen en vluchtelingen hierbij.

Instroom in het mbo of hoger onderwijs

Vaak lopen vluchtelingstudenten tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld door gebrekkige informatie over wat ze moeten regelen. Of doordat de vervolgopleiding in Nederland niet goed aansluit bij de vooropleiding in hun eigen land. Om deze obstakels te verkleinen bieden we een aantal hulpmiddelen aan:

  • gratis diplomawaardering voor iedereen met een inburgeringsplicht via idw.nl, inclusief speciale procedure voor vluchtelingen die geen documenten meer hebben;
  • Toolkit ter ondersteuning van hogeronderwijsinstellingen bij het opzetten van toelatingsprocedures voor vluchtelingen zonder papieren;
  • kort Engelstalig stappenplan over diplomawaardering voor vluchtelingen;
  • de Pathfinder webapplicatie met informatie over alles wat vluchtelingstudenten moeten regelen om in Nederland te kunnen studeren in het mbo of hoger onderwijs. De informatie is rechtstreeks afkomstig van de instanties zelf (DUO, UWV, Nuffic, SBB, UAF, ITTA – taalonderwijs, MBO-raad).

Omgaan met vluchtelingen in de klas

Het is belangrijk dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen goed voorbereid zijn op de komst van leerplichtige vluchtelingkinderen. Voor zowel docenten als leerlingen is met name het vergroten van interculturele competenties hiervoor nuttig. We passen het bestaande trainingsaanbod in de Nuffic Academy hierop aan.

We beheren ook Erasmus+ subsidies om scholen te helpen bij de integratie van vluchtelingen.

Carrièremogelijkheden voor vluchtelingen in Nederland

Via het Holland Alumni-netwerk helpen we vluchtelingen bij de eerste stappen in hun carrière. Bijvoorbeeld door workshops over de Nederlandse business culture te organiseren, samen met het UAF.

Daarnaast zijn we actief in het Nederlandse netwerk van Scholars at Risk. Dit netwerk biedt gevluchte academici de mogelijkheid hun (onderzoeks)werk of studie voort te zetten in een veilige omgeving.

Onderwijs en projecten in de Syrische regio

We zijn ook actief in de Syrische regio (Turkije, Libanon, Jordanië en Egypte). Via het HOPES-programma maken we het hoger onderwijs beter toegankelijk voor vluchtelingen in de regio. Dat doen we samen met de DAAD, de British Council en Campus France.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Tien dagen lang taal centraal

18 maart 2019
Buurtaalonderwijs, francofonie, de Duitse taal en Engels in het basisonderwijs staan binnenkort centraal in allerlei activiteiten. Reden voor Nuffic om de taal10daagse uit te roepen.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!