Vluchtelingen

Onderwijs is belangrijk voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Via diverse activiteiten en projecten helpen wij scholen en vluchtelingen hierbij.

Instroom in het mbo of hoger onderwijs

Vaak lopen vluchtelingstudenten tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld door gebrekkige informatie over wat ze moeten regelen. Of doordat de vervolgopleiding in Nederland niet goed aansluit bij de vooropleiding in hun eigen land. Om deze obstakels te verkleinen bieden we een aantal hulpmiddelen aan:

  • gratis diplomawaardering voor iedereen met een inburgeringsplicht via idw.nl, inclusief speciale procedure voor vluchtelingen die geen documenten meer hebben;
  • Toolkit ter ondersteuning van hogeronderwijsinstellingen bij het opzetten van toelatingsprocedures voor vluchtelingen zonder papieren;
  • kort Engelstalig stappenplan over diplomawaardering voor vluchtelingen;
  • de Pathfinder webapplicatie met informatie over alles wat vluchtelingstudenten moeten regelen om in Nederland te kunnen studeren in het mbo of hoger onderwijs. De informatie is rechtstreeks afkomstig van de instanties zelf (DUO, UWV, Nuffic, SBB, UAF, ITTA – taalonderwijs, MBO-raad).

Omgaan met vluchtelingen in de klas

Het is belangrijk dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen goed voorbereid zijn op de komst van leerplichtige vluchtelingkinderen. Voor zowel docenten als leerlingen is met name het vergroten van interculturele competenties hiervoor nuttig. We passen het bestaande trainingsaanbod in de Nuffic Academy hierop aan.

We beheren ook Erasmus+ subsidies om scholen te helpen bij de integratie van vluchtelingen.

Carrièremogelijkheden voor vluchtelingen in Nederland

Via het Holland Alumni-netwerk helpen we vluchtelingen bij de eerste stappen in hun carrière. Bijvoorbeeld door workshops over de Nederlandse business culture te organiseren, samen met het UAF.

Daarnaast zijn we actief in het Nederlandse netwerk van Scholars at Risk. Dit netwerk biedt gevluchte academici de mogelijkheid hun (onderzoeks)werk of studie voort te zetten in een veilige omgeving.

Onderwijs en projecten in de Syrische regio

We zijn ook actief in de Syrische regio (Turkije, Libanon, Jordanië en Egypte). Via het HOPES-programma maken we het hoger onderwijs beter toegankelijk voor vluchtelingen in de regio. Dat doen we samen met de DAAD, de British Council en Campus France.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

PODCAST: In gesprek met de onderzoekers achter Internationalisering in Beeld

11 februari 2019
Nufficers Mark, Anne en Laurens vertellen in deze allereerste Nuffic Podcast over Internationalisering in Beeld, het recent gepubliceerde onderzoek waar ze een jaar aan werkten.

Internationalisering in de lokale politiek

20 maart 2018
Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?

eTwinning workshop: Collaborative projects for the future classroom

11 maart 2019 van 09:00 tot 19:30
European Schoolnet, Brussel
Ben jij als leerkracht betrokken bij eTwinning en wil je meer leren over hoe je innovatieve samenwerkingsprojecten op kan zetten? Meld je dan aan voor de tweedaagse workshop.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.