Onze ambitie

Nog lang niet alle studenten hebben de optie om een internationale ervaring op te doen. Onderzoek wijst uit dat verschillende factoren hier invloed op hebben, bijvoorbeeld het opleidingsniveau van hun ouders en hun sociaal-culturele of etnische achtergrond.

De Landelijke Werkgroep Inclusief Internationaliseren wil het opdoen van een internationale ervaring toegankelijker te maken voor alle studenten, zowel in het hoger onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarom richten we ons onder andere op groepen studenten die op dit moment nog niet meedoen, om welke reden dan ook.

Hoe pakken we dit aan?

We werken zo veel mogelijk aan breed ondersteunde, gezamenlijke doelen en acties om internationalisering meer inclusief te maken. Dit doen we op drie manieren:

Inventariseren

We brengen de behoeften van studenten en betrokken partijen in kaart. Dat doen we door het uitvoeren van een landelijke probleemanalyse. Op basis van de analyse stellen wij een landelijke agenda inclusief internationaliseren op.

Verbinden

We stemmen de definitie van inclusie af en verduidelijken het belang van het toegankelijk maken van een internationale ervaring. Daarnaast willen we een platform zijn voor bestaande initiatieven en uitwisseling van kennis.

Versterken

We voeren gezamenlijk de acties uit die uit de probleemanalyse komen. Hierdoor nemen we de knelpunten in het inclusiever maken van internationalisering weg.

Samenstelling van de werkgroep

Meer weten?