Voordelen van een uitwisseling of talenreis

Voordelen voor leerlingen

Een uitwisseling of talenreis is een goede voorbereiding op de toekomst in een steeds internationalere maatschappij. Tijdens een uitwisseling krijgt niet alleen de talenkennis van leerlingen een boost. Ze ontwikkelen ook hun interculturele en persoonlijke competenties.

 • Leerlingen kunnen zelf een beeld vormen van een andere cultuur.
 • Leerlingen leren zich aan te passen aan een andere cultuur.
 • Leerlingen leren door een andere bril naar zichzelf te kijken.
 • Leerlingen worden er zelfstandiger van.
 • Leerlingen leren op een andere manier met elkaar om te gaan.
 • Leerlingen leren op een nieuwe manier verantwoordelijkheid te nemen.

Voordelen voor docenten

Docenten kunnen zich tijdens een uitwisseling of talenreis verder professionaliseren. Ook zijn ze op een andere manier met hun vak en de leerlingen bezig.

 • Docenten bouwen een hechtere band op met de leerlingen.
 • Docenten kunnen hun eigen taalvaardigheden bijschaven.
 • Docenten kunnen hun eigen interculturele vaardigheden verder ontwikkelen.

Voordelen voor scholen

Een school kan zich profileren door uitwisselingen en talenreizen te organiseren. Dit werkt inspirerend voor de hele school.

 • Een uitwisseling of talenreis is een manier om invulling te geven aan het begrip wereldburgerschap.
 • Dankzij een uitwisseling of talenreis ontstaat er samenwerking tussen docenten van verschillende disciplines.
 • Leerlingen die niet op reis gaan, profiteren van het bezoek van buitenlandse leerlingen.

Uitwisseling of talenreis

Buitenlandse reis

Bij een buitenlandse reis draait het vooral om kennis opdoen over het land en de cultuur. Teambuilding is ook vaak onderdeel van de reis. Je kunt verschillende soorten reizen organiseren voor je leerlingen, zoals een talenreis of een uitwisseling.

Talenreis

Bij een talenreis ligt het accent op het leren van een taal. De leerlingen volgen in het buitenland taallessen. Ze hebben niet per se contact met leerlingen van een buitenlandse school.

Uitwisseling

Bij een uitwisseling maken leerlingen kennis met een familie in het buitenland. Vaak slapen ze daar ook een of meerdere nachten. En de buitenlandse leerlingen komen ook een keer naar Nederland. Dat noemen we ook wel het tegenbezoek.

Stappenplan

Een uitwisseling of talenreis organiseer je in een aantal stappen.

Stap 1

Bespreek je idee allereerst met de schoolleiding. Breng in ieder geval ter sprake:

 • waarom je deze reis wil organiseren;
 • waar je naartoe wil gaan, als je dat al weet;
 • hoe lang je weg wil gaan en in welke periode;
 • of de reis (deels) in een schoolvakantie of weekend valt;
 • of de reis onder de verzekeringsdekking van de school valt;
 • wat je in het buitenland wil gaan doen met de leerlingen;
 • welke leerlingen of leerjaren je mee wil nemen;
 • hoeveel leerlingen en docenten je wil meenemen;
 • of de school hier budget voor heeft.

Blijf je binnen Europa met je leerlingen? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een subsidie van het programma Erasmus+.

Stap 2

Begin ongeveer een jaar voor vertrek met de voorbereidingen, liefst nog eerder. Zoek uit wat de reis ongeveer kost en kijk of dat binnen het budget past.

 • Wat is voor jouw bestemming het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken?
 • Hoe kom je op je bestemming?
 • Wat kost het vervoer naar je bestemming ongeveer?
 • Heb je ter plekke nog vervoer nodig en wat kost dat?
 • Hoe groot is de post voor onvoorziene kosten?
 • Waar verblijf je en wat kost dat?
 • Kun je met een identiteitskaart naar jouw bestemming reizen of heb je een paspoort nodig?
 • Heb je een visum of vaccinaties nodig?

Zoek je een school in een ander Europees land om mee samen te werken? Kijk dan eens bij eTwinning. Dit is een platform voor online internationale samenwerking. Daar kunnen ook fysieke uitwisselingen uit ontstaan.

Stap 3

Nu je de reis in grote lijnen hebt uitgewerkt, ga je opnieuw met de schoolleiding praten. Je bespreekt de punten uit stap 1 opnieuw, maar nu nemen jullie er concrete beslissingen over. Bespreek ook deze punten:

 • Betaalt de school de hele reis voor de leerlingen? Of betalen de ouders een deel of alles?
 • Wie betaalt reis en verblijf voor de docenten? School, ouders of beiden?
 • Krijgen de docenten een budget mee voor bijvoorbeeld diner en excursies?
 • Hoeveel taakuren krijgen de docenten die meegaan voor het organiseren en begeleiden van de reis?
 • Mogen alle leerlingen mee op reis of moet je een selectie maken? Zo ja, wie beslist welke leerlingen mee mogen en op basis waarvan?

Vind je het lastig om deze punten concreet te maken? Spar dan eerst met docenten van andere scholen. Bijvoorbeeld via het Global Citizen Network.

Stap 4

Organiseer je een uitwisseling? Maak dan afspraken met je buitenlandse partnerschool. Als je een ander soort reis organiseert, kun je deze stap overslaan. Spreek in ieder geval af:

 • hoe de leerlingen aan elkaar gekoppeld worden;
 • welke kosten iedere school of leerling op zich neemt;
 • waar de docenten verblijven;
 • welke activiteiten de leerlingen doordeweeks ondernemen;
 • wie de activiteiten in het weekend organiseert.

Deze afspraken maak je zowel voor jullie bezoek aan het buitenland, als het tegenbezoek.

Stap 5

Nu je weet hoeveel leerlingen er meegaan, wat het budget is en in welke periode je weggaat, kun je de reisdetails verder uitwerken.

 • Vraag offertes aan bij vervoersmaatschappijen en voor het verblijf.
 • Zoek uit of er mogelijk leerlingen mee willen gaan die geen Nederlands paspoort hebben. En of er voor hen andere regels gelden om te reizen.
 • Bedenk welke collega‘s er mee gaan en verdeel de voorbereidingstaken.
 • Koppel eventueel samen met collega’s lesopdrachten aan de reis.
 • Informeer de leerlingen en hun ouders over de reis, zodat ze weten wat ze in grote lijnen kunnen verwachten.
 • Zet eventueel een selectieprocedure op, zodat voor de leerlingen duidelijk is waaraan ze moeten voldoen om mee te gaan.

Organiseer je een reis naar China en wil je weten hoe andere scholen dit aanpakken? Mail dan naar china@nuffic.nl.

Stap 6

Je kunt de reis nu definitief maken en de leerlingen hierover informeren.

 • Vergelijk de offertes. Kies een vervoerder en een verblijf en leg de reis en activiteiten vast.
 • Selecteer de leerlingen.
 • Informeer de leerlingen die mee gaan en de leerlingen die niet geselecteerd zijn.
 • Informeer ook ouders en mentoren.
 • Verzamel in ieder geval deze gegevens over de leerlingen die meegaan:
  • dieetwensen
  • allergieën
  • bijzonderheden
  • contactgegevens voor noodgevallen
  • kopie identiteitsbewijs (voor het geval een leerling zijn of haar identiteitsbewijs kwijtraakt in het buitenland. Na de reis geef je de kopieën weer terug.)
 • Spreek met je collega’s af wie er tijdens de reis verantwoordelijk is voor de reisdocumenten. Houden de leerlingen die bij zich of verzamelen jullie ze?
 • Maak een (digitaal) programmaboekje met een zo gedetailleerd mogelijke planning en deel dit met de leerlingen.
 • Maak afspraken met ouders en leerlingen over details als:
  • brengen en ophalen;
  • reisdocumenten;
  • zakgeld;
  • bagage;
  • bereikbaarheid en noodgevallen;
  • gedragsregels en de consequenties als die worden overtreden;
  • eventueel inentingen;
  • eventueel cadeautjes voor het gastgezin.

Ben je op zoek naar voorbeelden van een goed reisprogramma? Spar dan eens met docenten van andere scholen. Bijvoorbeeld via het Global Citizen Network.

Stap 7

Dan is het nu tijd voor de reis. Veel plezier! Inventariseer na de reis hoe de leerlingen het hebben ervaren, want:

 • het levert waardevolle feedback op om een volgende reis nog beter te organiseren;
 • het dwingt leerlingen nog eens na te denken over wat ze geleerd hebben;
 • het geeft leerlingen de kans met elkaar na te praten.