De 19 pilotscholen startten in 2014 met tweetalig basisonderwijs in groep 1. Per schooljaar bouwen ze dit uit naar de hogere groepen. Het leerplan volgt deze lijn.

Quickscan tpo

Over welke competenties moet een tpo-leerkracht beschikken? Met de quickscan tpo word je je bewust van de eisen die gesteld worden aan de leerkracht en breng je in kaart in hoeverre de leerkrachten op je school hieraan voldoen.

Quickscan competenties leerkrachten tpo Engels (410,97 kB)

In de pilotjaren werken de scholen aan de volgende doelen en producten:

  • een leerlijn tweetalig primair onderwijs voor groep 1 tot en met 8;
  • competentieprofiel voor tpo-leerkrachten;
  • kwaliteitsborgingssysteem;
  • doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs;

Dit heeft een aantal documenten opgeleverd waarin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen in het tweetalig basisonderwijs en hoe je dit observeert. Je kunt de documenten hieronder downloaden.

Leerlijn

Tpo leerlijn Engels (230,72 kB)

Inhoudslijn

Tpo inhoudslijn met voorbeeldactiviteiten (230,72 kB)

Handreiking spelling

Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs‌ (1,82 MB)

Woordenlijsten

Streefwoordenlijst Engels voor groep 1 en 2 uit het tweetalig primair onderwijs (TPO)‌ (1,34 MB)

Streefwoordenlijst Engels voor groep 3 in het tweetalig primair onderwijs (TPO)‌ (2,61 MB)

Testen

One Minute Test - toets technische leesvaardigheid Engels voor vvto en tpo‌ (553,84 kB)

Do you like playing games? Spellingtoets Engels voor groep 7 en 8 vvto‌ (192,65 kB)