Tweetalig primair onderwijs (tpo)

meer over:
In het tweetalig primair onderwijs krijgen kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de tijd les in het Engels.

Wat is tweetalig primair onderwijs (tpo)?

De pilot tpo meet wat het effect is van de Engelstalige lessen op de taalontwikkeling van kinderen en loopt van 2014 tot en met 2023. Er doen 17 scholen mee aan de pilot.

De 17 pilotscholen verschillen onderling in onderwijssysteem en grootte. Op alle scholen wordt daarentegen immersieonderwijs toegepast, waarbij de nadruk ligt op begrip en communicatie. Daarnaast moet het onderwijs aan de volgende 3 hoofdkenmerken voldoen:

  • Het Nederlands curriculum is leidend, het aanbod is dekkend voor de kerndoelen.
  • Het percentage Engelstalige lessen en activiteiten bedraagt 30 tot 50%.
  • Er is veel aandacht voor internationaliseringsactiviteiten.

Wetenschappelijk onderzoek

Langlopend onderzoek vormt een belangrijk deel van de pilot. Een groep onderzoekers van de universiteiten Maastricht, Nijmegen, Utrecht en het Expertisecentrum Nederlands volgt de pilotscholen. Zij doen dit onder de naam FoTo (Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs).

De onderzoekers kijken naar de manier waarop scholen het tweetalig primair onderwijs vormgeven. En ze onderzoeken het effect daarvan op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van de leerlingen. Ze vergelijken de resultaten van de tpo-scholen met vvto-scholen en scholen die Engels vanaf groep 7 geven. De Fryske Akademie doet daarnaast onderzoek bij de enige drietalige school in de pilot naar het effect op het Engels, Nederlands én Fries.

Onderzoeksresultaten

Achtergrond

De pilot tpo maakt deel uit van het Plan van Aanpak Engels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen krijgen hiermee de kans om in te spelen op de groeiende behoeft bij ouders om eerder en meer onderwijs in een andere taal te geven. In onze globaliserende samenleving is kennis van vreemde talen belangrijk.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.