TPRS: een kennismaking

Wat is TPRS? Hoe werkt het? Hoe pas ik dat dan toe in mijn klas?

TPRS is de afkorting van ‘Teaching Proficiency through Reading and Storytelling‘: taalvaardigheid onderwijzen door lezen en door samen verhalen te maken in de doeltaal (Engels).

Het is een methodiek die uitgaat van begrijpelijke input, betekenisvolle communicatie en bewustwording van (grammaticale) taalstructuren.

Na een korte toelichting over de werking van de methodiek ervaar je in de workshop wat TPRS doet met jou als taalleerder. Daarnaast oefen je ook zelf met verschillende technieken waardoor je inzicht verwerft over de directe toepasbaarheid. We delen vrij toegankelijke onlinematerialen en bronnen die hierbij kunnen worden ingezet met de deelnemers.

Praktische informatie

Workshopleider: Karin Winkel, Hogeschool Rotterdam
Thema: tpo, vvto
Werkvorm: workshop
Doelgroep: leerkrachten, coördinatoren
Niveau: beginner

Dit is workshop C12 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!. Bekijk alle workshops.