Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Samenwerken met studenten van verschillende nationaliteiten helpt bij het ontwikkelen van interculturele competenties. Dat kan in een project, door uitwisseling of in een international classroom. Er komt wel wat bij kijken voor de student of stagiair.

Obstakels uit de weg

Bij hun komst naar en verblijf in Nederland krijgen internationale studenten soms te maken met obstakels. Bijvoorbeeld immigratieprocedures, werkvergunningen en huisvesting. Naast een geldig paspoort is vaak een inreisvisum nodig. Dit is afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfsduur.

Studie

Buitenlandse studenten die voor maximaal 3 maanden naar Nederland komen, hebben een visum kort verblijf (Schengenvisum) nodig. Dit geldt niet voor studenten uit een EU/EER-land of Zwitserland. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kun je zien of je buitenlandse student een visum kort verblijf nodig heeft.

Studenten van buiten Europa

Mbo 4-studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen een deel van hun opleiding in Nederland volgen. Dit is een pilot om te onderzoeken of studenten van buiten Europa in Nederland willen studeren en of dit voor scholen interessant is.

Meld je aan bij de pilot via www.internationalvet.nl.

Is je school erkend als referent?

Je kunt alleen een verblijfsvergunning voor je buitenlandse student aanvragen als de IND je school erkent als referent. Meer informatie hierover staat op de website van de IND.

Bijbaan

Mbo-studenten van buiten de EU kunnen onder voorwaarden werken tijdens de studie. Dit mag voor 16 uur per week tijdens het studiejaar en fulltime in juni, juli en augustus. Compensatie van uren is niet toegestaan. Ze hebben een verblijfsvergunning studie nodig. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben. Die vraag je aan bij UWV.

Stage

Stagiairs van buiten de EU kunnen maximaal 3 maanden stage lopen in Nederland. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De stage moet een noodzakelijk onderdeel zijn van de opleiding van de student. Ook moet er een programma zijn van het werk dat de stagiair gaat doen.

De stageverlener moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben. Die vraag je aan bij UWV.

Voor een stage in het kader van Erasmus+ is geen TWV nodig. Wel geldt moeten buitenlandse stagiairs vaak een visum kort verblijf hebben om Nederland binnen te komen. Kijk dat na op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stagevergoeding

Een stagevergoeding is niet verplicht. Wel moet de stagiair een inkomen van 50% van het wettelijk minimumloon voor een 22-jarige hebben, met inbegrip van de eventuele stagevergoeding. Ook eigen middelen vallen hieronder, bijvoorbeeld een beurs.

Verblijf langer dan 3 maanden

Indien je niet-EU-student een opleiding aan je school wil volgen van langer dan 3 maanden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op de website van de IND. Houd er rekening mee dat je student, om in aanmerking te komen voor een volwaardig mbo-diploma, moet slagen voor de centrale examens voor Nederlands en rekenen.

Meer weten?