Toelating en verblijf

Wat moeten internationale studenten die in Nederland komen studeren of stage lopen allemaal regelen?

OV-chipkaart voor internationale student succesvol

11 maart 2019
Na een proef met 3000 OV-chipkaarten voor internationale studenten komt er volgend studiejaar een landelijk vervolg. Nuffic en ISIC zien ook voordelen voor integratie en huisvesting.

Internationals in medezeggenschap – de belangrijkste obstakels

4 december 2018
Experts spreken vandaag over internationale studenten in medezeggenschap op een ISO-bijeenkomst. Bestuurslid Nina de Winter: “Een Engelse samenvatting volstaat niet voor een discussie.”