Thema's Nuffic Congres

meer over:
Op ons congres van 2019 staan er 3 thema’s centraal: kwaliteit, inclusie en duurzaamheid.

Programma en aanmelden

Kwaliteit

“Internationalisering en kwaliteit van het onderwijs blijven punten van aandacht.”
- De Nationale Onderwijsgids, 28 juni 2018

De aandacht voor internationalisering neemt al jaren toe. Er is steeds meer besef dat internationalisering moet helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar hoe ontwikkel je hier als school of instelling een goede strategie voor? Wat is eigenlijk het doel van internationaliseringsactiviteiten? Hoe sluit je hiermee aan op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt?

Pas als elke school of instelling een antwoord heeft op die vragen, helpt internationalisering echt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Inclusie

“Buitenlandervaring is niet voor iedereen weggelegd.”
- NRC Handelsblad, 20 juni 2018

Internationalisering is geen voorrecht voor een kleine groep jongeren. Scholen en instellingen moeten ervoor zorgen dat elke leerling en student internationale ervaring kan opdoen. Denk bijvoorbeeld aan de international classroom, studie of stage in het buitenland, MOOC’s en online lesmateriaal.

Diversiteit in achtergronden – op welk gebied dan ook – bevordert bovendien de kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten. Ook partnerships en kennisuitwisseling met buitenlandse instellingen – ook die in Zuidelijke landen – zijn cruciaal om internationaliseringsambities waar te maken.

Duurzaamheid

“Ik verwacht van instellingen (…) dat zij hun internationaliseringsstrategie inbedden in de instellingsbrede visie op onderwijs, onderzoek en kennisbenutting.”
- De minister van OCW, visiebrief 4 juni 2018

Internationalisering is geen eenmalig project, maar een continue investering. Hoe kun je de kwaliteiten van internationale studenten die naar hun thuisland terugkeren, blijvend benutten? Hoe verleid je ze om na hun studie hier te blijven?

Hoe krijg je internationalisering in het DNA van je school of instelling, en hoe wordt het een vanzelfsprekend onderdeel van je curriculum? Dit geldt niet alleen voor het hoger onderwijs, maar ook voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Maar duurzaamheid gaat ook over milieubewustzijn. Hoe beperken we de negatieve gevolgen van internationalisering (reizen, vliegen) op het milieu? Welke rol kan digitalisering hierbij spelen?

Programma en aanmelden

Minister beantwoordt vragen over ‘Grenzeloos mbo’

27 juni 2019
“Internationalisering is meer dan het volgen van een stage of opleiding in het buitenland”, schrijft de minister in haar reactie op een vraag van mbo-studenten tijdens de ‘V-100’.

Merlijns formule voor internationalisering in het speciaal basisonderwijs

15 april 2019
'leerlingen gaan echt grenzen over, ze komen los en durven meer'

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 09:00 - 17:00
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Duurzaam internationaliseren - hier, daar en online.