Teachers for 2.0: Successes, strenghts and opportunities

meer over:
We are moving into a new era for bilingual secondary education in the Netherlands.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Are new teachers entering the field equipped for the expectations and opportunities they might be faced with?

We know what tto 2.0 looks like, but what about tto-teachers 2.0?

During this session, we will present you with the findings of research into which skills and competences schools consider important in relation to tto 2.0.

Praktische informatie

Spreker: Tessa Mearns van ICLON Leiden University en Gerrit Jan Koopman van U-TEAch Utrecht University
Thema: Taal, tto 2.0
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop B6 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.