Taalbewust worden via metaforen - "Taal is als een snelweg.."

meer over:
Maakt het huidige curriculum leerlingen genoeg bewust van de belangrijke rol van taal?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

“…Zonder taal ben je verdwaald” – zo verwoordde een 4 vwo-leerling de betekenis van taal. Je zou ook kunnen zeggen dat taal het ‘smeermiddel’ is van de maatschappij. Om als volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren is het essentieel dat je inzicht krijgt in de werking van dit smeermiddel. In de mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal.

Het is de vraag of ons huidige curriculum leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol. Er is veel aandacht voor vaardigheden, minder voor kennis OVER taal, spelen met taal, de creatieve en ook manipulerende kanten van taal, oftewel ‘Taalbewustzijn’.

In deze workshop bespreken we aan de hand van het fenomeen ‘metaforen’ wat taalbewustzijn is en hoe het een plek kan krijgen in de onderwijspraktijk. Ik deel graag inzichten en materialen die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld met docenten en leerlingen in PLG’s, kleine onderzoeksprojecten en mijn eigen vakdidactische cursussen.

Praktische informatie

Spreker: Anna Kaal, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A8 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

‘Vaardigheden moeten centraal staan bij burgerschap en taal’

17 juni 2019
Wat gaat er veranderen voor het talenonderwijs en hoe gaat burgerschap er uitzien? Voor het laatst kan feedback worden gegeven op de voorstellen van curriculum.nu.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.