Taalbewust worden via metaforen - "Taal is als een snelweg.."

meer over:
Maakt het huidige curriculum leerlingen genoeg bewust van de belangrijke rol van taal?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

“…Zonder taal ben je verdwaald” – zo verwoordde een 4 vwo-leerling de betekenis van taal. Je zou ook kunnen zeggen dat taal het ‘smeermiddel’ is van de maatschappij. Om als volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren is het essentieel dat je inzicht krijgt in de werking van dit smeermiddel. In de mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal.

Het is de vraag of ons huidige curriculum leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol. Er is veel aandacht voor vaardigheden, minder voor kennis OVER taal, spelen met taal, de creatieve en ook manipulerende kanten van taal, oftewel ‘Taalbewustzijn’.

In deze workshop bespreken we aan de hand van het fenomeen ‘metaforen’ wat taalbewustzijn is en hoe het een plek kan krijgen in de onderwijspraktijk. Ik deel graag inzichten en materialen die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld met docenten en leerlingen in PLG’s, kleine onderzoeksprojecten en mijn eigen vakdidactische cursussen.

Praktische informatie

Spreker: Anna Kaal, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A8 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.