Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO)

Als je internationalisering wilt integreren in je schoolbeleid, kun je daar subsidie voor krijgen. De IFO-regeling kun je op verschillende manieren gebruiken.

Voorwaarden

Scholen in het primair of voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra kunnen een subsidieaanvraag indienen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;
  • het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;
  • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
  • activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen.

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen.

Aanvragen

Vanaf 15 april kun je subsidie aanvragen via de website DUS-I. Daar vind je ook alle voorwaarden.

Aanvraagformulier

Voorbeeldformulier

Meer weten?

Voor meer informatie over de IFO-regeling kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Je kunt op maandag, dinsdag en donderdag ook bellen met Rea Adjei-Badu via 070 42 60 245 of Eva van Helden via 070 42 60 150.

Heb je een vraag over voorwaarden, de aanvraagprocedure of je lopende aanvraag? Neem dan contact op met DUS-I.

De regeling Internationalisering Funderend Onderwijs is de opvolger van de Subsidieregeling Internationalisering Po en Vo (IPV).

Internationaal samenwerken op Deltion: ‘Dit zijn échte cultuurverschillen’

26 mei 2020
Een studie Internationale Handel & Commercie kan niet zonder internationale projecten. Met die overtuiging begonnen docenten Martin Reins en Šacira Ganić (Deltion College) eTwinning-projecten voor studenten uit Nederland, Kroatië en Roemenië.

'Onderwijs in wereldburgerschap nu belangrijker dan ooit'

8 mei 2020
Karen Peters, bestuurder basisonderwijs en lid adviesraad Nuffic, over de gevolgen van de coronacrisis.

Cricket Challenge 2020

4 juni 2020 10:00 - 16:00
SV Kampong, Utrecht
De Cricket Challenge 2020 gaat vanwege de maatregelen rond het coronavirus NIET door.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.