Subsidie voor mbo

Je wilt je mbo-studenten opleiden tot wereldburgers. Maar hoe betaal je die activiteiten?

Programma's voor mobiliteit en strategische partnerschappen

Erasmus+
Europees subsidieprogramma voor strategische samenwerking en mobiliteit van zowel studenten als professionals. Aanvragen bij NA Erasmus+ en Europese Commissie.

MBOe
Getalenteerde studenten de kans bieden om zich te bekwamen in hun vak. Bijvoorbeeld: een buitenlandstage buiten Europa. Voor aangesloten scholen stelt MBOe aanjaaggelden beschikbaar. Aanvragen bij: MBOe.

Europese Territoriale Samenwerking (voorheen INTERREG)

Verkleinen van economische, sociale en territoriale verschillen in Europa. 3 programma’s: grensoverschrijdende samenwerking, transnationale samenwerking en interregionale samenwerking. Aanvragen bij: RVO via lokale of regionale overheid.

COSME

De EU stimuleert ondernemerschap en internationalisering in het mkb. Scholen kunnen samen met brancheorganisaties en bedrijfsleven participeren. Bijvoorbeeld het European Entrepreneurship Education NETwork (www.ee-hub.eu).

Samenwerking met het internationale bedrijfsleven

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidie voor erkende leerbedrijven die stageplaatsen aanbieden. Ook voor Nederlandse bedrijven met buitenlandse vestiging. Aanvragen bij: RVO door leerbedrijf.

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Co-financieringsregeling voor samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven in de regio. Aanvragen bij: DUS-I.

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CiV’s)

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voor innovatief vakmanschap in de topsectoren op diverse terreinen zoals: tuinbouw, water, voedsel, landbouw, smart technology, maritiem en bio based.

Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Europese subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie. Aanvragen via Gemeente/overheid.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidies voor ondersteuning van werkgelegenheid en voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Aanvragen via Gemeente of overheid.

Capaciteitsopbouw

Orange Knowledge Programme

Dit programma helpt de ontwikkeling van capaciteit, kennis en kwaliteit van personen en instellingen in hoger en beroepsonderwijs in 52 landen. Financiering door ministerie BZ. Aanvragen bij Nuffic.

Lees meer over de mogelijkheden voor mbo-scholen om hieraan mee te doen‌ (141.7 kB).

Learn4Work

Inzet van Nederlandse experts voor versterken van trainingsinitiatieven in Afrika. Aanvragen bij: Edukans.

World Teacher

Biedt onderwijsmedewerkers professionele ervaring in Malawi, Ghana, Kenia, Ethiopië, Oeganda, Suriname en India. Aanvragen bij: Edukans.

Zelf bijdragen of organiseren

PUM

Vrijwilligersorganisatie die zich richt op duurzame ontwikkeling van het mkb in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Vliegende meubelmakers

Zomerprojecten gericht op kennisoverdracht, culturele uitwisseling en het maken van meubels met een lokaal doel.

Institutionele onderwijssamenwerking tussen Nederland en Irak van start

19 januari 2020
Zes Irakese universiteiten werken samen met Nederlandse kennisinstellingen aan waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw.

Subsidie aanvragen voor internationalisering in het po en vo

27 september 2019
Wil je als basisschool of middelbare school je onderwijs internationaler maken, dan biedt de subsidieregeling IPV je allerlei mogelijkheden. Vraag de subsidie aan met onze 7 handige tips.