Starten met LinQ

meer over:
Al voordat je je aanmeldt voor LinQ kun je beginnen met het invoeren van de LinQ-didactiek.

Je kunt je sectie nu inschrijven voor LinQ voor het schooljaar 2020/2021.

Schrijf je in

Het eerste jaar

Coördinator

Elke sectie die meedoet aan LinQ kiest een coördinator. Die zorgt voor goede communicatie tussen ons LinQ-team enerzijds en de andere sectieleden en de directie anderzijds. Ook regelt hij of zij dat ons LinQ-team tijdens het 1e jaar je school bezoekt.

Proberen

Je kunt niet van de ene op de andere dag op een compleet andere manier gaan lesgeven. Kijk eens in de gratis online lesmodule Kennismaken met LinQ – versterking Frans en Duits voor een aantal lesideeën en probeer die eens uit.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst in september maak je kennis met de andere nieuwe LinQ-scholen en -docenten. Dat is een goede gelegenheid om feedback te krijgen op je ideeën over hoe je de LinQ-didactiek wil invoeren op je school. Ook vind je tijdens deze bijeenkomst een partnerschool. Daarmee wissel je het 1e jaar kennis en ervaring uit en je bezoekt elkaars lessen.

Schoolbezoek

Tijdens het 1e jaar komt ons LinQ-team langs bij jou op school. we bezoeken een aantal lessen en spreken met leerlingen. Met de sectie bespreken we hoe we de school verder kunnen helpen bij het invoeren van de LinQ-didactiek. Met de directie bespreken we hoe de school nog meer profijt kan hebben van LinQ. Je kunt bijvoorbeeld extra begeleiding krijgen van een LinQ-coach.

LinQ-didactiek

De LinQ-didactiek is gebaseerd op 5 basisprincipes. Die maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker. Het doel is dat leerlingen de taal durven te gebruiken en zich er met gemak mee kunnen redden.

1. 'Doeltaal is voertaal'

Je spreekt Duits of Frans met je leerlingen. Je creëert een veilige omgeving waarin je leerlingen steeds meer in de vreemde taal durven te spreken.

2. Communicatief onderwijs

Je zet interactie centraal. Het is belangrijker dat leerlingen een boodschap kunnen overbrengen dan dat ze die helemaal correct formuleren. Daarnaast bedenk je creatieve, taakgerichte opdrachten om de leerlingen actief bij de les te betrekken.

3. Authentieke taalsituaties

Je creëert tijdens de les levensechte taalsituaties. Bijvoorbeeld door een (digitale) uitwisseling te organiseren, een native speaker uit te nodigen of aan te stellen, of door te kiezen voor lesmateriaal dat alleen is geschreven in de doeltaal.

4. Aandacht voor land, cultuur en actualiteit

Je besteedt veel aandacht aan onderwerpen uit Duits- of Franstalige landen. Hiermee maak je je leerlingen bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Je gebruikt daarbij onder andere actuele bronnen.

5. Europese instrumenten

Je gebruikt Europese instrumenten zodat je leerlingen hun taalniveau en internationale ervaring kunnen aantonen. Denk hierbij aan:

  • Europees Referentiekader talen
  • Europees Taalportfolio
  • Europass
  • Internationaal erkende taalcertificaten, zoals:
    - Goethe-Zertifikat (voor Duits)
    - Deutsches Sprachdiplom (DSD) (voor Duits)
    - DELF junior (voor Frans)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze VO-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

eTwinning seminar in Jordanië

21 april 2020 09:00 - 23 april 2020 18:00
Amman
Onderwijzers werkzaam in het po, vo of mbo, opgelet! Je hebt nu de kans om namens eTwinning Nederland mee te gaan naar een eTwinning-seminar in Jordanië.