Raad van toezicht

Wij kennen een strikte scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen (intern) toezicht en directie.

Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (voorzitter)

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (1949) is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

Eerder was hij decaan faculteit der geneeskunde en rector magnificus aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman is voorzitter van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter raad van toezicht Stichting Elisabeth Strouven
 • lid reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek
 • lid bestuur QANU
 • voorzitter bestuur Observant
 • lid raad van toezicht Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
 • voorzitter college van toezicht Nederlands studenten kamerorkest (NESKO)
 • voorzitter van de Stichting Historia Medicina

Benoemingstermijn (1e en 2e): van 19 augustus 2011 tot 19 augustus 2019.

Gert van den Berg (vicevoorzitter)

Gert H. van den Berg (1947) sloot zijn loopbaan af als voorzitter van de directie van AkzoNobel Nederland BV en als verantwoordelijk directeur HR. Momenteel is hij op verschillende vlakken werkzaam.

Hij studeerde Scheikundige Technologie aan Universiteit Twente, waarna hij op 26-jarige leeftijd als chemisch technoloog in dienst trad bij AkzoNobel. In de jaren erna vervulde hij bij dit bedrijf vele, uiteenlopende functies in internationale marketing, strategieontwikkeling, ITC en in operaties. En later werd hij aangesteld als SBU manager van verschillende wereldwijde businesses van AkzoNobel. Daarnaast was hij jarenlang toezichthouder bij een aantal buitenlandse activiteiten van AkzoNobel.

Ook was Gert van den Berg onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en de werkgeversvereniging AWVN. En hij was bestuurslid van de International Chamber of Commerce Nederland en de Stichting Management Studies.

Gert van den Berg is vicevoorzitter van de raad van toezicht en daarbinnen voorzitter van de audit commissie. Hij is sinds 2017 lid van de raad van toezicht met bijzonder vertrouwen van de ondernemingsraad.
Nevenfuncties:

 • lid van de raad van toezicht van Tilburg Innovation Center
 • adviseur van de directie van zes kleine en middelgrote Nederlandse en internationale ondernemingen, onder andere op het gebied van olieraffinage en waterzuivering
 • jurylid van de RAAK-award (een initiatief van Regieorgaan SIA)
 • penningmeester van de Stichting Sociaal Fonds Amersfoort
 • lid van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds APF
 • voorzitter van de Stichting Meesterwerk in Concert
 • interim manager van de firma EFC (Eutectic Freezing Concentration) in Rotterdam

Benoemingstermijn (1e en 2e): van 8 februari 2013 tot 8 februari 2021.

Anne Flierman

Dr. Anne H. Flierman (1955) is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Anne Flierman is aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in geschiedenis en economie.

Van 2005 tot 2013 was hij voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente (UT). Hij was daar in het bijzonder verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de UT.

Daarnaast was hij lid van het Innovatieplatform Twente, lid van het Dagelijks Bestuur van de federatie van technische universiteiten in Nederland (3TU), voorzitter van de stuurgroep P&O van de vereniging van universiteiten (VSNU) en voorzitter (speaker) van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Daarvoor was hij van 2001 tot 2005 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij was daar belast met onder andere de portefeuilles financiën, personeel, ICT en huisvesting. Van 1996 tot april 2001 was hij gemeentesecretaris van Arnhem.

Anne Flierman begon zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Daarna werkte hij bij de afdeling Financiën van de gemeente Rotterdam, de laatste drie jaar als hoofd Begrotingszaken en Control. Hierna was hij directeur Algemene Bestuurszaken van die gemeente. Van 1993 tot 1996 was hij ambtelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beoogde stadsprovincie Rotterdam.

Anne Flierman is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de commissie strategie.

Nevenfuncties:

 • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met als aandachtsgebieden onder andere volksgezondheid, innovatie, ruimtelijke ordening, water en natuur
 • voorzitter van de raad van toezicht van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk
 • lid van de raad van commissarissen van Cogas NV
 • lid van de Hochschulrat van de Technische Universität Hamburg-Harburg

Benoemingstermijn (1e en 2e): 1 januari 2014 tot 1 januari 2022.

Cathy Spierenburg

Cathy Spierenburg (1946) is adviseur kindermedia en founder/programmamanager bij My Book Buddy, een NGO die speciale bibliotheken opzet voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Daarvoor was zij werkzaam in het primair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, manager bij Teleac/NOT en heeft ze Zappelin/Zapp opgezet, het jeugdnet van de Publieke Omroep.

Ze heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in vele organisaties in binnen- en buitenland en is op dit moment voorzitter van de raad van toezicht van de ASKO (33 basisscholen in Amsterdam), lid van het bestuur van de Landelijke Ouderraad en lid van het bestuur van Stichting Lezen.

Cathy Spierenburg is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen voorzitter van de remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

 • voorzitter raad van toezicht ASKO
 • lid bestuur Landelijke Ouderraad
 • lid bestuur Stichting Lezen

Benoemingstermijn (1e en 2e): 30 september 2011 tot 30 september 2019.

Katja Mur

Katja Mur (1971) is directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die functie is ze betrokken bij de ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwing, internationale uitwisseling en specialistische medische vervolgopleidingen.

Bij VWS was ze eerder directeur Jeugd en Gezin, en daarvoor plaatsvervangend directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie. In haar tijd bij het ministerie van Financiën was ze bij de Inspectie der Rijksfinanciën hoofd van de sectie Onderwijs.

Katja Mur is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de audit commissie.

Nevenfunctie:

 • coach bij InterCoach, het centrum voor coaching binnen de overheid

Benoemingstermijn: 26 september 2016 tot 26 september 2020 (1e termijn).

Beatrice Boots

Beatrice Boots (1967) is bestuurder/directeur bij Platform Bèta Techniek (PBT). Deze stichting zorgt ervoor dat het bètatechnisch onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn alle onderwijssectoren – van primair tot hoger onderwijs – , de hele beroepskolom en het bedrijfsleven betrokken.

Bij PBT heeft ze Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) opgezet. Daarnaast heeft ze EDK (Eerst De Klas) ontwikkeld: een traineeprogramma dat academici opleidt tot topdocent, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Vóór haar tijd bij PBT werkte ze in Jakarta voor het Liaison Office van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit van Amsterdam was ze ook verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Beatrice Boots is lid van de raad van toezicht van Nuffic en daarbinnen lid van de commissie strategie.

Nevenfunctie:

 • bestuurslid MSVN, de nationale vereniging van mensen met MS, bestuurslid MS web

Benoemingstermijn: 2 december 2016 tot 2 december 2020 (1e termijn).

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

18 mei 2018
Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.