Planning to use the target language - the nuts and bolts

meer over:
As tto and foreign language teachers we all know that we (and our students) should be using the target language as much as possible in our classrooms.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

We set out with good intentions and then find ourselves on a slippery slope of native language as soon as a student doesn’t understand or things become complicated.

We will explore target language use by involving you in different activities. The workshop is particularly aimed at language teachers, but subject teachers are most welcome.

Praktische informatie

Spreker: Janet Streeter, Cumbria CLIL Ltd
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner

Dit is workshop B12 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Jongeren met geloof in eigen toekomst? 4 Tips

31 oktober 2019
Graham Moore, oprichter van Humanutopia, over hoe hij leerlingen helpt om hun leven te veranderen.

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud tto-leerlingen.