Planning to use the target language - the nuts and bolts

meer over:
As tto and foreign language teachers we all know that we (and our students) should be using the target language as much as possible in our classrooms.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

We set out with good intentions and then find ourselves on a slippery slope of native language as soon as a student doesn’t understand or things become complicated.

We will explore target language use by involving you in different activities. The workshop is particularly aimed at language teachers, but subject teachers are most welcome.

Praktische informatie

Spreker: Janet Streeter, Cumbria CLIL Ltd
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner

Dit is workshop B12 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.