Titia Bredée is sinds augustus 2021 directeur-bestuurder van Nuffic.

Bredée was voorheen voorzitter van Helicon Opleidingen, een organisatie voor groen onderwijs met vmbo- en mbo-scholen in Noord-Brabant en Gelderland. Bredée volgde Lem van Eupen op, die de functie van directeur-bestuurder waarnam, na vertrek van de vorige directeur-bestuurder, Freddy Weima.

Voordat ze in 2018 voorzitter werd van Helicon Opleidingen was ze vanaf 2015 voorzitter van Hogeschool iPabo. Daarvoor werkte ze onder andere bij Avans Hogeschool en Universiteit Utrecht. Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Naast haar hoofdfunctie is Titia Bredée lid van het dagelijks bestuur van Vereniging Neth-ER, de in Brussel gevestigde belangenorganisatie van de kennissector.

Nevenfuncties

Uit hoofde van of samenhangend met de functie

  • Bestuurder, Vereniging Neth-ER (onbezoldigd)
    november 2021 – heden

Op persoonlijke titel

  • Voorzitter Raad van Commissarissen, WML Limburgs drinkwater (bezoldigd)
    1 januari 2022 – heden
  • Voorzitter, VVD lokaal netwerk ’s-Hertogenbosch – Sint-Michielsgestel (onbezoldigd)
    15 april 2019 – heden

Meer over