PERSBERICHT

Den Haag, 8 december 2023

Mbo-studenten in grensregio willen best naar Duitsland, maar ervaren obstakels

Aanbevelingen voor mbo-scholen om onderwijsactiviteiten in Duitsland toegankelijker te maken.

Een groot deel van de mbo-studenten langs de Duitse grens heeft interesse in een onderwijsactiviteit (1) in, of gericht op, Duitsland. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Nuffic. Mbo-studenten verwachten zich door zo’n activiteit persoonlijk te kunnen ontwikkelen en meer te leren over de Duitse cultuur en taal. Mbo-studenten die opleidingen volgen met een Duitse of internationale oriëntatie zijn extra gemotiveerd. Maar niet iedereen met interesse besluit om deel te nemen. Verschillende factoren houden de mbo’ers tegen. Onder meer hun beperkte Duitse taalvaardigheid en gebrekkige informatievoorziening over de mogelijkheden.

Vrijwel alle door Nuffic geïnterviewde mbo-studenten (2) komen geregeld in Duitsland. Voor boodschappen, om te tanken of voor een vakantie. Maar voor onderwijs en stage blijft een deel liever in Nederland. De mbo’ers, gedeeltelijk zonder internationale onderwijservaring, werd gevraagd waarom, en welke behoeften ze hebben bij internationaliseringsactiviteiten met Duitsland.

Nuffic-onderzoeker Ruth Verhoeff: “Hopelijk helpt dit onderzoek mbo-scholen om mbo’ers dezelfde internationaliseringkansen te bieden als hbo- en wo-studenten.”

Obstakels

Zowel mbo’ers met en zonder internationale onderwijservaring geven aan de informatievoorziening over internationale onderwijsactiviteiten niet voldoende te vinden. Beide groepen delen ook zorgen over de kosten: veronderstelde kosten schrikken af. Dat mbo-studenten onder de 18 geen recht hebben op een uitwonende beurs helpt niet.

Specifiek voor Duitsland als bestemming geven de studenten aan een taalbarrière te verwachten. Ze vinden hun Duitse taalvaardigheid niet voldoende en denken dat Duitsers slecht Engels spreken. En niet iedereen vindt Duitsland een aantrekkelijke bestemming.

Studenten met een onderwijservaring in Duitsland vonden de begeleiding vanuit hun studie of stageplek niet altijd voldoende. Wonen in Duitsland vonden sommigen een beetje ingewikkeld, maar wel leerzaam. Verschillende mbo’ers gaven aan dat hun activiteit in Duitsland langer had mogen duren. De terugkeer naar Nederland is voor een aantal wennen: een evaluatie vanuit de mbo-instelling zou helpen met de overgang.

Behoeften

De geïnterviewde mbo-studenten geven aan eerder informatie te willen ontvangen over de mogelijkheid om een onderwijsactiviteit in Duitsland te ondernemen. Het liefst van andere studenten die al ervaring hebben opgedaan. Daarnaast kan een korte activiteit over de grens veel bedenkingen wegnemen, denken ze.

Onderzoeker Verhoeff: “Studenten zien veel praktische uitdagingen, maar je hoeft niet direct voor een halfjaar naar Duitsland. Er zijn ook korte uitwisselingen in de eigen grensregio mogelijk. Zo faciliteert eTwinning online samenwerking met buitenlandse opleidingen en zijn via Erasmus+ korte groepsreizen te organiseren.”

Andere behoeften die de studenten hebben zijn, onder andere, meer informatie over financieringsmogelijkheden, betere begeleiding, een proeftijd bij stages, en meer Duitse taal- en cultuurlessen in hun mbo-opleiding.

Meerwaarde

Een onderwijsactiviteit in Duitsland kan veel opleveren: kennis, persoonlijke ontwikkeling, leren samenwerken met andere culturen en een netwerk opbouwen in de grensregio. Zoals een van de studenten het verwoordt: “Ik denk dat het voor iedereen goed is om naar het buitenland te gaan en zoiets te beleven.”

De studenten vragen mbo-scholen te blijven uitdragen dat internationale onderwijsactiviteiten meerwaarde hebben. En de informatievoorziening hierover goed te borgen in de organisatie.

(1) Met onderwijsactiviteit wordt bedoeld: activiteiten specifiek gericht op Duitsland en de eigen regio. Zoals: uitwisselingsprojecten in het kader van Interreg-projecten (bijvoorbeeld de projecten Taal verbindt en Leren zonder grenzen), het aanbieden van het keuzedeel Duits, stages over de grens, bedrijfsbezoeken in Duitsland, taal- en cultuurtrainingen, sollicitatietrainingen en beroepenwedstrijden.” (Thönissen et al. 2020)

(2) Voor dit onderzoek nam Nuffic contact op met mbo-scholen in de grensregio met Duitsland (Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg). 55 mbo-studenten (met én zonder ervaring in Duitsland) van 6 scholen namen deel aan focusgroepen. De studenten volgen een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4. Er werden ook focusgroepen en interviews georganiseerd met docenten op een mbo-school.

INFORMATIE VOOR DE PERS

Neem voor meer informatie contact op met: Juriaan Beuk, woordvoerder van Nuffic, persvoorlichting@nuffic.nl – 06 3867 5323

Over Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring kan opdoen. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Link naar bijbehorend artikel: Waarom internationale studenten na hun afstuderen in Nederland blijven (of juist vertrekken)
De cijfers van Nuffic onderzoeken worden aangeboden in interactieve dashboards.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT

Den Haag, 6 december 2023

Waarom afgestudeerde internationale studenten in Nederland blijven, of vertrekken

De drijfveren van internationale studenten om na afstuderen in Nederland te blijven voor het eerst nauwkeurig onderzocht.

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven wonen, waarderen vooral de kwaliteit van leven, carrièremogelijkheden en werk-privébalans. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Nuffic. Aan de andere kant vertrekken internationale studenten vanwege gebrek aan passend werk, de kosten van levensonderhoud en de krappe woningmarkt. Ook zegt 30 procent discriminatie te ervaren tijdens sollicitatiegesprekken of op de werkvloer. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor onderwijsinstellingen en overheden om internationale studenten te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het onderzoek bestaat uit een survey en interviews met (afgestudeerde) internationale studenten en experts uit verschillende sectoren. De survey is ingevuld door 248 internationaal afgestudeerden die bleven (=blijvers), 182 afgestudeerden die vertrokken (=vertrekkers), en 250 huidige internationale studenten (studenten).

Blijven of vertrekken?

De meeste blijvers (84%) geven aan dat de kwaliteit van leven in Nederland hun besluit positief beïnvloedde. Ook de werk-privébalans wordt door 77% van de blijvers gewaardeerd. Blijvers van buiten de Economische Europese Ruimte (EER)* vinden deze twee punten belangrijker dan EER-blijvers. De carrièremogelijkheden die Nederland biedt zijn verder (zeer) belangrijk voor 82% van de blijvers. Het hebben van een partner of relatie in Nederland wordt door 55% van de blijvers als (zeer) belangrijke factor gezien voor hun langere verblijf.

De vertrekkers geven aan dat het niet kunnen vinden van passend werk voor hen de grootste uitdaging was (51%). Meerdere afgestudeerde studenten vertrokken omdat ze geen woning konden vinden (37%). Een even groot deel (37%) van de vertrekkers zegt moeite te hebben met het financieren van hun leven in Nederland na hun studie. Problemen met verblijfsvergunningen wordt door 62% van de niet-EER-vertrekkers genoemd als een factor die (veel) invloed had op hun vertrek.

Uitdagingen voor de blijvers

Blijvers hebben te maken met dezelfde uitdagingen als de afgestudeerden die vertrokken. Zo geven zij ook aan moeite te hebben met het vinden van huisvesting (60%) en passend werk (59%). Maar nog uitdagender vinden ze de Nederlandse taaleisen bij sollicitaties (69%). Een kleiner deel heeft te maken discriminatie op (30%) of buiten werk (24%). Blijvers van buiten de EER benoemen als belangrijke uitdaging dat ze door wet- en regelgeving maar bij een beperkt aantal bedrijven aan de slag kunnen.

De Nuffic-onderzoekers hebben de blijvers tevens gevraagd wat hen hielp bij het vinden van werk. Financiële ondersteuning tijdens de zoektocht naar passend werk wordt door blijvers het meest genoemd (73%). Daarnaast worden het hebben van een professioneel netwerk (72%) en Nederlands kunnen spreken (71%) genoemd als factoren die de zoektocht naar een baan vergemakkelijken. Bijna 7 van de 10 blijvers (65%) geven aan dat het opdoen van relevante werkervaring tijdens de studie, door middel van stages of deeltijdbanen, nuttig of zeer nuttig was bij hun zoektocht naar werk.

Onderzoeker Elli Thravalou: “Dit onderzoek toont het belang aan van carrière-evenementen en loopbaanbegeleiding, en inspanningen om internationale studenten te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk en het leren van Nederlands.”

*Alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

INFORMATIE VOOR DE PERS

Neem voor meer informatie contact op met: Juriaan Beuk, woordvoerder van Nuffic, persvoorlichting@nuffic.nl – 06 3867 5323

Over Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring kan opdoen. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

De cijfers van Nuffic onderzoeken worden aangeboden in interactieve dashboards.

Meer over