Terug naar boven

Dit kan zijn:

  • Interpersoonlijke schendingen: ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie en seksueel geweld; agressie, discriminatie en pestgedrag.
  • Financiële schendingen: fraude; oneigenlijk gebruik/misbruik van middelen; diefstal; belastingontwijking en vermogensbeheer/beleggingsbeleid in strijd met de doelstelling van de organisatie.
  • Machtsmisbruik: corruptie; belangenverstrengeling en nepotisme; manipulatie van of misbruik/ lekken van informatie.

Liever anoniem melden? Neem dan contact op met de interne/externe vertrouwenspersonen, wie dit zijn is te vinden op de interne Nuffic communicatiekanalen.

Hoe werk je met het formulier?

In het formulier beschrijf je beknopt het (vermoedelijke) grensoverschrijdend gedrag. Ook beschrijf je op grond waarvan je dit grensoverschrijdend gedrag als ernstig beoordeelt.

Aan wie zend je het formulier?

Dit formulier wordt automatisch opgestuurd naar de focal point integriteit van Nuffic, wie dit zijn is te vinden op de interne Nuffic communicatiekanalen.

Let op: soms is melden bij de opdrachtgever ook verplicht

Het ministerie van BZ kent een meldingsplicht voor vermoedens van misstanden binnen de activiteiten die met geld van BZ worden uitgevoerd. Hier is een apart meldingsformulier voor. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is de meldplicht onder meer van belang om een oordeel te vormen of de betreffende organisatie adequaat heeft gehandeld na het ontvangen van een melding.

Meldingsformulier grensoverschrijdend gedrag

Meer over