Recht op inzage

Je hebt het recht om al je persoonsgegevens in te zien. Bedenk wel dat dit veel informatie kan zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Persoonsgegevens uit e-mails;
 • Correspondentie die Nuffic intern en met andere organisaties over jou heeft gehad.

Voordat je een verzoek indient, is het handig om te bedenken met welk specifiek doel je de inzage wilt hebben. Bijvoorbeeld:

 • Om te controleren of de organisatie niet onnodig veel gegevens over jou heeft vastgelegd in jouw persoonlijke dossier;
 • Om meer informatie te krijgen over hoe de organisatie jouw gegevens gebruikt.

Dit zal ons helpen om je verzoek sneller en doelgerichter te behandelen. Als je niet aangeeft welke gegevens je wilt inzien, zal de Privacy Officer contact met je opnemen om te vragen waar je precies inzage in wilt hebben.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te vragen om tijdelijk te stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je ons of onze opdrachtgever hebt verzocht om jouw gegevens te wijzigen, maar je verzoek nog niet is beoordeeld. Dit recht wordt het 'recht op beperking van de verwerking' genoemd.

Je kunt een verzoek tot beperking van de verwerking indienen in de volgende situaties:

 • Je hebt een verzoek ingediend bij Nuffic om je gegevens te wissen;
 • Je hebt Nuffic om een correctie van je gegevens gevraagd en dit verzoek is nog niet beoordeeld;
 • Je bent van plan je toestemming voor (een bepaalde) verwerking terug te trekken;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen een verwerking;

Dit recht treedt meestal automatisch in werking bij het uitoefenen van andere AVG-rechten en maakt deel uit van het proces voor het indienen van een verzoek.

Recht op gegevens wissen

Volgens de privacywet AVG heb je het 'recht op gegevenswissing', ook wel bekend als het 'recht op vergetelheid'. Als er geen goede reden meer is voor Nuffic om jouw gegevens te blijven verwerken, is het van belangrijk dat deze gegevens worden gewist. We kunnen je gegevens echter niet verwijderen zolang we ze nog nodig hebben om een overeenkomst met jou uit te voeren of om andere noodzakelijke redenen te bewaren, zoals bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag of sollicitatieprocedure.

Situaties waarin Nuffic je gegevens moet wissen:

 • Wanneer Nuffic wettelijk verplicht is om de gegevens na een bepaalde tijd te wissen.
 • Als Nuffic jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel van verzameling of verwerking.
 • Als Nuffic zich niet aan de privacyregels houdt bij het gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Als je eerdere toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, maar nu besluit om die toestemming in te trekken.
 • Als je (terecht) bezwaar maakt tegen het gebruik van je gegevens.

Situaties waarin het recht op gegevenswissing niet van toepassing is:

 • Wanneer Nuffic je gegevens verwerkt vanwege een wettelijke verplichting.
 • Als Nuffic je gegevens verwerkt om een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen.
 • Als Nuffic de gegevens moet archiveren in het algemeen belang.

Daarnaast zijn er enkele algemene uitzonderingen op de privacyrechten die zijn vastgelegd in de AVG. In bijzondere gevallen kan Nuffic een verzoek afwijzen, maar we zullen je verzoek binnen 4 weken verwerken.

Dien een verzoek in

Je kunt je gegevens opvragen, laten wijzigen of verwijderen via onderstaande link.

Verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering persoonsgegevens

Meer over