Hij begon eind 2012 in deze functie. Hij was verantwoordelijk voor de fusie met het Europees Platform, en de start van de dienstverlening in het mbo, waardoor Nuffic nu in alle onderwijssectoren werkt. In 2017 presenteerde hij Internationalisation for all, de eerste internationaliseringsagenda voor alle onderwijssectoren.

Eerder werkte Freddy Weima bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Vanuit deze organisatie was hij directeur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en secretaris van de Stichting van het Onderwijs en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Ook was hij nauw betrokken bij de KennisInnovatieAgenda van het Innovatieplatform.

Freddy Weima studeerde cum laude af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft hij gestudeerd en was hij teaching assistant aan de San Francisco State University in de VS. Hij begon zijn loopbaan als docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW in dienst trad. Freddy Weima werkte vervolgens bij het ministerie van SZW en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie.

Naast zijn hoofdfunctie is Freddy Weima lid van het dagelijks bestuur van Nether, de in Brussel gevestigde belangenorganisatie van de kennissector, en lid van Dingtiid, het bij wet ingestelde Orgaan voor de Friese Taal. Hij zit in adviesraden van onder meer British Council en Academic Transfer. Eerder was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en toezichthoudend bestuurslid bij het Spinoza Lyceum in Amsterdam.

Meer over