Algemene informatie

Ons kantoor in Den Haag is alleen bereikbaar op afspraak voor extern bezoek. We volgen het advies van de Rijksoverheid. We zijn bereikbaar via ons contactformulier en telefonisch.

Nuttige websites

Voor algemene vragen rondom het coronavirus en het onderwijs verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid.

Algemene informatie van het RIVM vind je op de Nederlandstalige RIVM-website en de Engelstalige RIVM-website.

We raden aan om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen.

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Erasmus+

Alle actuele informatie over het programma Erasmus+ vind je op de website van Erasmus+.

eTwinning

Veel uitwisselingen zijn uitgesteld. Via eTwinning kun je je project alsnog - digitaal - door laten gaan.

Kwaliteitscontroles tweetalig onderwijs

Veel (taal)examens en uitwisselingen kunnen nu niet doorgaan. Omdat dit overmacht is, stellen we ons soepel op wanneer we weer visitaties kunnen doen.

We wijzen je school bijvoorbeeld niet af als je dit schooljaar niet het Cambridge Checkpoint-examen hebt kunnen afnemen, of als een uitwisseling of internationale stage niet door kon gaan. Het is wel van belang dat je als school kunt aantonen dat deze activiteiten onderdeel vormen van je tto-programma.

Neem voor vragen contact met ons op via tto@nuffic.nl.

Internationalisering

Vanwege het coronavirus heeft internationalisering op veel scholen een minder prominente plaats gekregen. Toch zou juist nu in het onderwijs de aandacht naar internationalisering moeten gaan. Lees meer in ons visiestuk:

Internationaliseren, juist nu! (103,51 kB)

Hoger onderwijs en mbo

Er vinden momenteel geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en er is sprake van afstandsonderwijs bij mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Meer informatie vind je op de website van de onderwijsinstelling en op de website van de Rijksoverheid.

Nederlandse studenten in het buitenland

Studenten die zich in risicogebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat ze niet mogen reizen, dus ook niet terug naar Nederland.

Studenten die wel mogen reizen, kunnen zelf beslissen of ze terug naar Nederland willen komen. Ze kunnen daarvoor eventueel overleggen met hun onderwijsinstelling. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Hulp voor studenten

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen contact opnemen met hun eigen reisverzekeraar. Daarnaast zijn deze kanalen beschikbaar:

  • De Nederlandse ambassades in het buitenland zijn 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Vanuit daar word je doorverwezen naar de juiste ambassade.
  • Buitenlandse Zaken is via WhatsApp bereikbaar op +31 6 82 38 77 96.
  • Buitenlandse Zaken is via Twitter bereikbaar op @24/7BZ.

Buitenlandse studenten en wetenschappelijk personeel in Nederland

Verblijfsrecht

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van buitenlandse studenten die in Nederland zitten. Werk je bij een universiteit of hogeschool en heb je vragen over individuele gevallen? Neem dan rechtstreeks contact op met de IND.

De IND houdt contact met alle relevante instanties over de snel wijzigende omstandigheden. Volg de informatie op de IND-website en houd er rekening mee dat de IND momenteel minder goed bereikbaar is.

Samen met de IND organiseren we regelmatig digitale vragenuren voor hogeronderwijsinstellingen. Hier kun je terecht met al je vragen over het verblijfsrecht van internationale studenten. Heb je interesse of heb je andere vragen over knelpunten waar internationale studenten in het hoger onderwijs tegenaan lopen? Stuur dan een e-mail naar mobstacles@nuffic.nl

Ben je een internationale student of onderzoeker en heb je een vraag over je verblijfsvergunning? Neem dan contact op met je Nederlandse hogeschool of universiteit.

Toelating en verblijf

We hebben een speciale pagina met corona-informatie voor buitenlandse studenten op onze Study in Holland-website. Daar vind je ook een handige informatiesheet voor internationale studenten, met actuele informatie over verschillende onderwerpen.

Of studenten uit risicogebieden naar Nederland mogen komen voor studie of stage, hangt af van de lokale maatregelen. Er kan sprake zijn van reisbeperkingen. Verder is het een afweging die je als onderwijsinstelling of werkgever zelf moet maken, in samenspraak met de lokale instanties. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol.

Neem eventueel contact op met de GGD in je regio. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk. Kijk hiervoor ook op de website van de RIVM.

Gezondheid en veiligheid

Als je vragen hebt over de veiligheids- en gezondheidssituatie in Nederland, neem dan contact op met je Nederlandse onderwijsinstelling.

De meeste instellingen hebben een dienst of contactpersoon voor vragen over het coronavirus bij wie buitenlandse studenten terechtkunnen. Houd daarnaast de informatie van de ambassade van je land van herkomst in de gaten.

COVID-vaccinatie

Alle internationale studenten en onderzoekers die in Nederland studeren of onderzoek doen, komen in aanmerking voor een COVID-vaccinatie. Het RIVM verstuurt hiervoor de uitnodiging naar het adres dat staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is dus van belang dat dit adres actueel is.

Studenten of onderzoekers die in een zorg-gerelateerde richting studeren of onderzoek doen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun (stage-)werkgever om te checken of ze mogelijk eerder in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Ook kan een student of onderzoeker een medische indicatie hebben, zoals vastgestelddoor de Nederlandse huisarts waar ze geregistreerd staan.

Mobiliteitsobstakels voor studenten en wetenschappelijk personeel

Het coronavirus heeft gevolgen voor de internationale mobiliteit van studenten en wetenschappelijk personeel.

We zoeken samen met onderwijsinstellingen, de onderwijskoepels en betrokken overheidsinstanties naar oplossingen voor problemen op dit gebied. Zowel voor Nederlanders die naar het buitenland gaan, als voor buitenlandse studenten en onderzoekers in Nederland.

Vragen over mobiliteit kun je mailen naar mobstacles@nuffic.nl.

Erasmus+

Alle actuele informatie over het programma Erasmus+ vind je op de website van Erasmus+.

Visum bijna verlopen

Kun je als student, onderzoeker, wetenschapper of instellingsmedewerker in een risicogebied niet terugreizen en dreigt je visum te verlopen? Neem contact op met je eigen onderwijsinstelling, en met de consulaire afdeling van de ambassade van jouw nationaliteit in het land waar je zit. Zij kunnen je verder adviseren.

Diplomawaardering

We werken grotendeels thuis. Daardoor kunnen we documenten die we per post ontvangen minder snel verwerken dan normaal. Documenten kunnen ook online of per e-mail ingediend worden. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor je begrip.

Nuffic-certificaat voor Chinese studenten

Chinese studenten kunnen door de reisbeperkingen en de sluiting van examencentra in hun land vaak geen taaltoets afleggen. Toch kunnen ze alvast een Nuffic-certificaat aanvragen voor toelating tot een opleiding in Nederland.

Studenten kunnen de aanvraag indienen met een language waiver request. We verstrekken het Nuffic-certificaat dan onder voorbehoud, zodat het inschrijfproces kan doorgaan. De onderwijsinstelling moet achteraf zelf het TOEFL- of IELTS-certificaat opvragen bij de student, voordat de visumaanvraag in gang wordt gezet.

Zo voorkomen we vertraging als de reisbeperkingen in China worden opgeheven.

Meer informatie vind je op de website van NCAS.

Nuffic Neso-kantoren

Onze Neso-kantoren volgen de lokale situatie nauwlettend en staan in contact met de Nederlandse ambassades en consulaten-generaal. Indien nodig passen ze hun openingstijden en bereikbaarheid aan. Volg de socialmediakanalen van de Neso-kantoren voor het laatste nieuws of neem contact op met het betreffende Neso-kantoor.

In veel landen gelden aanvullende reisbeperkingen voor reizigers die terugkeren, zoals een verplichte quarantainetijd van 1 tot 2 weken. Controleer dat altijd bij de overheid van het land waar je heen reist.

Orange Knowledge Programme

Kijk voor de richtlijnen voor het OKP op onze Engelstalige coronapagina.

Meer vragen?

Heb je een vraag en vind je op deze pagina geen antwoord? Neem dan contact met ons op.