Tanja Jadnanansing (voorzitter)

Tanja Jadnanansing (1967) is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en culturen. Zij heeft daar onder meer onderwijs, veiligheid, jeugd en kunst en cultuur in haar portefeuille.

Jadnanansing heeft een duidelijke liefde voor onderwijs, die ontstaan is tijdens haar woordvoerderschap in de Tweede Kamer, waar zij bijna zeven jaar zitting in had. Daarnaast was zij twee jaar voorzitter van de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. Zij werkte na de Tweede Kamer voor het Albeda College in Rotterdam als programmanager Strategie en Externe betrekkingen.

Tanja Jadnanansing studeerde rechten aan de Vrije Universiteit. Ze is gedreven om bij te dragen aan kennis, invloed en mogelijkheden om de community verder te laten groeien. Ze wil elk podium dat haar wordt geboden inzetten om dat doel te bereiken ten behoeve van het grote geheel. Bij Nuffic doet ze dat in de rol van voorzitter van de Adviesraad.

Remco Meijerink

Remco Meijerink (1974) is voorzitter van het College van Bestuur van ROC Friese Poort. Een mbo-instelling met circa 15.000 studenten verdeeld over 4 vestigingen in Friesland en Noordelijk Flevoland.

Voordat Remco in 2016 aantrad in het bestuur van ROC Friese Poort was hij sinds 2003 werkzaam bij ROC van Twente. Eerst als directeur van de dienst Financiën, Studentenzaken & Control en later als bestuurder. Remco begon zijn loopbaan als accountant bij EY Rotterdam.

Momenteel is Remco onder andere voorzitter van de Stichting Duits in de beroepscontext - een stichting die in samenwerking met het Goethe-Institut in Amsterdam en München - als doel heeft de keuze voor het vak Duits in het mbo te stimuleren. De stichting kent 15 aangesloten mbo-scholen. Voorts is hij lid van de werkgroepen internationalisering en burgerschap binnen de mbo-raad.

Remco studeerde bedrijfseconomie aan de Saxion Hogeschool Enschede en accountancy aan de Universiteit Nyenrode.

Karen Peters

Karen Peters (1966) is voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Eem-Vallei Educatief, ofwel STEV. Binnen deze stichting werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Karen heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het buitenland en heeft daarmee een groot hart voor onderwijs in een internationale setting. Naast haar studie Onderwijskunde in Groningen studeerde ze in de Verenigde Staten en Zweden. In 1997 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”.

Voor ze bij STEV begon, was ze ruim 4,5 jaar directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Daarvoor werkte Karen bijna 3 jaar als bovenschools directeur van 3 basisscholen in de regio Utrecht en vervulde ze diverse functies als gemandateerd en waarnemend bestuurder.

Van 2000 tot 2010 deed Karen brede ervaring op in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Eerst als coördinator en leraar op de Nederlandse school in Zug, Zwitserland. Vervolgens als directeur en bestuurder van de Nederlandse Internationale School in Jakarta. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde ze in deze jaren, onder andere als directeur van een pre-school in Zwitserland en in de Raad van Toezicht (BOG) van de Britse Internationale School in Jakarta.

Naast haar advieslidmaatschap bij Nuffic is Karen voorzitter van Stichting Internationaal Onderwijs.

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad (1972) is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Hij is lid van de bestuurscommissies onderwijs en internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Hij is voorzitter van Stichting Cube050, incubator voor Groningen en bestuurslid van het Consortium for Valorisation and Entrepreneurship (CVO)

Rob Verhofstad studeerde Politicologie in Nijmegen. Voordat hij in 2011 naar het noorden verhuisde werkte hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, onderzoek en communicatie.

Ewald van Vliet

Ewald van Vliet is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs, een schoolbestuur voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs met circa 36.000 leerlingen in de regio Haaglanden.

Eind jaren '80 begon hij als leraar in het basisonderwijs en was daarna directeur van enkele basisscholen in Den Haag. Na de Pabo volgde hij de MO-opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde, specialisatie management en beleid. Aansluitend werd hij schoolbegeleider en teamleider bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Na 8 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, werd hij in 2002 wethouder in de toenmalige gemeente Monster en nam hij zitting in de stuurgroep voor de fusie die leidde tot de vorming van de gemeente Westland. In die gemeente werd hij wethouder en locoburgemeester. Tevens trad hij toe tot het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, met de portefeuille economie en was hij president-commissaris van Westland Energie en kabelbedrijf CAIW.

In 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van de fusiegemeente Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs met circa 60.000 inwoners). Tevens maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, met de portefeuilles economie en middelen. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies, waaronder 9 jaar lang als voorzitter van WorldSkills Netherlands.

In 2014 keerde hij terug uit het openbaar bestuur naar het onderwijs als bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs. Binnen deze onderwijskoepel wordt veel aandacht besteed aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot ongeveer 18 jaar. Samenwerking tussen kinderopvang, welzijn en onderwijs en internationalisering zijn belangrijke thema’s in het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs.

Over de adviesraad

De leden van de adviesraad fungeren als klankbord, spiegel en ambassadeur. Ze geven advies en helpen vanuit hun verschillende achtergronden om de gedachten te scherpen en onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. Zij zijn niet in dienst van Nuffic. De leden ontvangen een vacatiegeld per vergadering en een reiskostenvergoeding.

De volgende organisaties zijn ook wisselend vertegenwoordigd in de adviesraad: ISO (2020), JOB MBO (2020), LSvB (2021) en LAKS (2021).

Meer over