Tanja Jadnanansing (voorzitter)

Tanja Jadnanansing (1967) is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en culturen. Zij heeft daar onder meer onderwijs, veiligheid, jeugd en kunst en cultuur in haar portefeuille.

Jadnanansing heeft een duidelijke liefde voor onderwijs, die ontstaan is tijdens haar woordvoerderschap in de Tweede Kamer, waar zij bijna zeven jaar zitting in had. Daarnaast was zij twee jaar voorzitter van de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. Zij werkte na de Tweede Kamer voor het Albeda College in Rotterdam als programmanager Strategie en Externe betrekkingen.

Tanja Jadnanansing studeerde rechten aan de Vrije Universiteit. Ze is gedreven om bij te dragen aan kennis, invloed en mogelijkheden om de community verder te laten groeien. Ze wil elk podium dat haar wordt geboden inzetten om dat doel te bereiken ten behoeve van het grote geheel. Bij Nuffic doet ze dat in de rol van voorzitter van de Adviesraad.

Tanja Jadnanansing

Remco Meijerink

Remco Meijerink (1974) is voorzitter van het College van Bestuur van Firda. Een mbo-instelling met circa 25.000 studenten verdeeld over zes mbo-colleges in Friesland en Noordelijk Flevoland.

Voordat Remco in 2016 aantrad in het bestuur van Firda (toen nog ROC Friese Poort) was hij sinds 2003 werkzaam bij ROC van Twente. Eerst als directeur van de dienst Financiën, Studentenzaken & Control en later als bestuurder. Remco begon zijn loopbaan als accountant bij EY Rotterdam.

Momenteel is Remco onder andere voorzitter van de Stichting Duits in de beroepscontext - een stichting die in samenwerking met het Goethe-Institut in Amsterdam en München - als doel heeft de keuze voor het vak Duits in het mbo te stimuleren. De stichting kent 15 aangesloten mbo-scholen. Voorts is hij lid van de werkgroepen internationalisering en burgerschap binnen de mbo-raad.

Remco studeerde bedrijfseconomie aan de Saxion Hogeschool Enschede en accountancy aan de Universiteit Nyenrode.

Foto Remco Meijerink

Karen Peters

Karen Peters (1966) is lid van het college van bestuur bij De Haagse Scholen, een stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Binnen deze stichting bieden 51 scholen onderwijs aan ca 15.000 leerlingen van 4 tot 18 jaar.

Foto van Karen Peters

Karen heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het buitenland en heeft daarmee een groot hart voor onderwijs in een internationale setting. Naast haar studie Onderwijskunde in Groningen studeerde ze in de Verenigde Staten en Zweden. In 1997 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”.

Voor haar positie bij de De Haagse Scholen, was ze lid van het bestuur van STEV en was ze ruim 4,5 jaar directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Daarvoor werkte Karen bijna 3 jaar als bovenschools directeur van 3 basisscholen in de regio Utrecht en vervulde ze diverse functies als gemandateerd en waarnemend bestuurder.

Van 2000 tot 2010 deed Karen brede ervaring op in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Eerst als coördinator en leraar op de Nederlandse school in Zug, Zwitserland. Vervolgens als directeur en bestuurder van de Nederlandse Internationale School in Jakarta. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde ze in deze jaren, onder andere als directeur van een pre-school in Zwitserland en in de Raad van Toezicht (BOG) van de Britse Internationale School in Jakarta.

Naast haar advieslidmaatschap bij Nuffic is Karen voorzitter van Stichting Internationaal Onderwijs.

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad (1972) is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Hij is lid van de bestuurscommissies onderwijs en internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Hij is voorzitter van Stichting Cube050, incubator voor Groningen en bestuurslid van het Consortium for Valorisation and Entrepreneurship (CVO)

Rob Verhofstad studeerde Politicologie in Nijmegen. Voordat hij in 2011 naar het noorden verhuisde werkte hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, onderzoek en communicatie.

Foto Rob Verhofstad

Ewald van Vliet

Ewald van Vliet is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs, een schoolbestuur voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs met circa 36.000 leerlingen in de regio Haaglanden.

Eind jaren '80 begon hij als leraar in het basisonderwijs en was daarna directeur van enkele basisscholen in Den Haag. Na de Pabo volgde hij de MO-opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde, specialisatie management en beleid. Aansluitend werd hij schoolbegeleider en teamleider bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Na 8 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, werd hij in 2002 wethouder in de toenmalige gemeente Monster en nam hij zitting in de stuurgroep voor de fusie die leidde tot de vorming van de gemeente Westland. In die gemeente werd hij wethouder en locoburgemeester. Tevens trad hij toe tot het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, met de portefeuille economie en was hij president-commissaris van Westland Energie en kabelbedrijf CAIW.

In 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van de fusiegemeente Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs met circa 60.000 inwoners). Tevens maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, met de portefeuilles economie en middelen. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies, waaronder 9 jaar lang als voorzitter van WorldSkills Netherlands.

In 2014 keerde hij terug uit het openbaar bestuur naar het onderwijs als bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs. Binnen deze onderwijskoepel wordt veel aandacht besteed aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot ongeveer 18 jaar. Samenwerking tussen kinderopvang, welzijn en onderwijs en internationalisering zijn belangrijke thema’s in het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs.

Gaby Allard

Gaby Allard is lid Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam-Flevoland met als portefeuille onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en innovatie. Daarnaast is zij bestuurslid van de brancheorganisatie MBO Raad.

Allard startte haar loopbaan als uitvoerend kunstenaar. Vervolgens bekleedde zij diverse directiefuncties in het hoger onderwijs en was zij voorzitter van de sectorale adviescommissie kunstonderwijs.

Gaby Allard

Allard doet onderzoek naar en publiceert over onderwijsinnovatie en is promovendus aan de Christ Church University Canterbury in Engeland.

Allard is oprichter van het National Center of Performing Arts, Nederland. In 2002 ontving zij de prijs der verdienste van het Dansersfonds '79 voor haar veelzijdige bijdrage aan de sector.

Vinod Subramaniam

Vinod Subramaniam (1967) is Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hiervoor was hij zes jaar lang Rector Magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vinod is zelf internationaal student geweest in de VS, en haalde zijn Bachelorgraad in Electrical Engineering aan Cornell University, en vervolgde zijn studieloopbaan aan de University of Michigan, met een Master in zowel Electrical Engineering als Applied Physics.

Vinod Subramaniam

Hij promoveerde aan dezelfde universiteit in 1996. Hij was daarna onderzoeker aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen (DE), en vervolgens senior research scientist bij AstraZeneca in Loughborough (UK), voordat hij in 2004 naar Nederland kwam als hoogleraar nanobiophysics bij de Universiteit Twente.

Vinod is lid van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), en is recent benoemd als raadslid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

Over de adviesraad

De leden van de adviesraad fungeren als klankbord, spiegel en ambassadeur. Ze geven advies en helpen vanuit hun verschillende achtergronden om de gedachten te scherpen en onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. Zij zijn niet in dienst van Nuffic. De leden ontvangen een vacatiegeld per vergadering en een reiskostenvergoeding.

De volgende studentenorganisaties zijn ook wisselend vertegenwoordigd in de adviesraad: ISO, JOB MBO, LSvB en LAKS .

Meer over