De leden van de adviesraad fungeren als klankbord, spiegel en ambassadeur. Ze geven advies en helpen vanuit hun verschillende achtergronden om de gedachten te scherpen en onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. Zij zijn niet in dienst van Nuffic. De leden ontvangen een vacatiegeld per vergadering en een reiskostenvergoeding.

De volgende organisaties zijn ook wisselend vertegenwoordigd in de adviesraad: ISO (2020), JOB MBO (2020), LSvB (2021) en LAKS (2021).

Tanja Jadnanansing (voorzitter)

Tanja Jadnanansing (1967) is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en culturen. Zij heeft daar onder meer onderwijs, veiligheid, jeugd en kunst en cultuur in haar portefeuille.

Jadnanansing heeft een duidelijke liefde voor onderwijs, die ontstaan is tijdens haar woordvoerderschap in de Tweede Kamer, waar zij bijna zeven jaar zitting in had. Daarnaast was zij twee jaar voorzitter van de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. Zij werkte na de Tweede Kamer voor het Albeda College in Rotterdam als programmanager Strategie en Externe betrekkingen.

Tanja Jadnanansing studeerde rechten aan de Vrije Universiteit. Ze is gedreven om bij te dragen aan kennis, invloed en mogelijkheden om de community verder te laten groeien. Ze wil elk podium dat haar wordt geboden inzetten om dat doel te bereiken ten behoeve van het grote geheel. Bij Nuffic doet ze dat in de rol van voorzitter van de Adviesraad.

Michiel Dijkman

Michiel Dijkman (1984) groeide op in de Euregio dichtbij de grenzen met Duitsland en België. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Corporate Affairs bij Samsung Electronics in de Benelux en lid van de raad van advies van de Europese CEO. Hij rondde zijn Master of Science in International Business Administration af aan de Universiteit van Maastricht in 2008, inclusief een semester aan de University of Calgary te Canada. In 2016 volgde hij een executive managementprogramma aan de Harvard Business School in Boston.

Tussen 2006 en 2011 werkte hij in de financiële sector bij Rabobank, Fortis en de afdeling strategie en beleid van pensioenuitvoerder APG. Vervolgens adviseerde hij cliënten als ministeries en multinationals op het gebied van corporate communicatie en public affairs bij een internationaal agentschap in Den Haag en Brussel. Sinds 2014 is hij bij Samsung verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en public affairs. Hierbij focust hij onder andere op het thema onderwijsvernieuwing en de aansluiting van scholieren en studenten op de veranderende internationale arbeidsmarkt.

In het maatschappelijk middenveld is hij actief als lid van de adviesraden Internet of Things van de Cyber Security Council, de Fontys Hogeschool Marketing en Management en het Model European Parliament. Hij is bestuurslid van de landelijke branchevereniging voor amateurmuziek: de KNMO. Hij geeft regelmatig gastcolleges op hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Verder is hij politiek geëngageerd.

Daarnaast bezoekt hij vanuit zijn rol basis- en middelbare scholen in binnen- en buitenland op regelmatige basis.

Binnen de raad van advies van Nuffic wil hij zijn expertise inzetten op de volgende gebieden.

  • Ansluiting onderwijs op de internationale arbeidsmarkt;
  • Meer focus op buitenlandervaring funderend en middelbaarberoepsonderwijs (studie/stage);
  • Euregionale (kennis)uitwisseling;
  • Mogelijkheden internationalisering door digitalisering onderwijs;
  • Communicatie en Public Affairs.

E-mail: info@michieldijkman.nl

LinkedIn: michieldijkman

Noah Hajji

De Arnhemse Noah Hajji is voorzitter van JOB, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. 
Zoals hij het zelf beschrijft heeft hij ‘een jonge, creatieve en actieve mindset’. 

Noah is een 18-jarige student op Rijn IJssel in Arnhem, waar hij Human Technology studeert. Naast zijn overmatige interesse in technologische innovaties, zet Noah Hajji zich op maatschappelijk vlak graag in voor een wereld waarin niemand zich druk hoeft te maken om zijn of haar basisbehoeften. 

Om die reden wil Noah zich met JOB inzetten voor meer kansengelijkheid in het mbo, eerlijke compensatie voor stagewerk en het actief en creatief toepassen van burgerschap in het mbo. (bron: www.jobmbo.nl)

Ineke van der Linden

Ineke van der Linden (1960) is voorzitter van het College van Bestuur van het ROC TOP in Amsterdam. ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de organisatie.

Ineke studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Parallel daaraan rondde zij een hbo-master Engels af. Haar (Engelstalige) MBA volgde ze bij TiasNimbas in Utrecht.

Bij de Hogeschool Utrecht zette Ineke begin jaren negentig het Engelstalige, internationale economisch bacheloronderwijs op. Ze was ook enige tijd stafdirecteur Internationalisering bij de HU.
Tot oktober 2013 was zij voorzitter van het domein Economie en Management/HES bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar lag voor Ineke het accent op verbinding tussen het onderwijs in haar domein met de buitenwereld.

Ineke vervult diverse nevenfuncties. Ze is lid van de klankbordgroep LinQue Consult, ze is bestuurslid van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, lid van de kerngroep Internationalisering van de MBO Raad en lid van de Sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport van SBB.

Leon van der Neut

Leon van der Neut (1999) is bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO behartigt de belangen van studenten in het hoger onderwijs in Nederland. De achterban van het ISO bestaat uit 40 medezeggenschapsraden en -fracties van de hoger onderwijs instellingen.

Leon heeft een brede ervaring als lid van de medezeggenschap, eerst als voorzitter van de opleidingscommissie van zijn studie aan het University College Twente en later als lid van de universiteitsraad van de Universiteit Twente namens de partij UReka. Binnen de raad heeft hij zich verdiept in het taalbeleid van de universiteit en de totstandkoming hiervan om de ontwikkeling te bevorderen en draagvlak te creëren voor een nieuwe gedragscode taal.

Na het jaar in de universiteitsraad heeft Leon plaatsgenomen in de Raad van Advies van UReka en S.A. Atlantis en in de stuurgroep van TOM 2.0, de doorontwikkeling van het onderwijsconcept aan de Universiteit Twente.

Binnen zijn studie aan het University College Twente heeft Leon zich gericht op kunstmatige intelligentie, ethiek en dynamisch beleid.

Prof. dr. Martin Paul

Professor Martin Paul is voorzitter van de Universiteit Maastricht (UM). Na afronding van de studie geneeskunde aan de Universiteit van Heidelberg heeft hij als academicus gewerkt aan de Harvard University, de Universiteit van Heidelberg, de Freie Universität in Berlijn en het Charité University Medical Centre in Berlijn. Naast zijn carrière als onderzoeker en auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties, is hij actief geworden in het academisch management.

Hij was decaan van het Charité University Medical Centre (2004-2008), decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences bij de Universiteit Maastricht en vice-president van het Maastricht University Medical Centre+ (2008-2011).

Hij was voorzitter van het European Dean's Network (DEAN) en bestuurslid van het European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU). Hij was ook bestuurslid van de Association of Academic Health Centers International (AAHCI).

Momenteel is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten en een verkozen lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI). Hij is voorzitter van het bestuur van het Worldwide Universities Network (WUN) met ingang van januari 2018. Daarnaast is hij lid van de Nationale Wetenschapsraad van Oostenrijk en benoemd als UMC-fellow van de Vrije Universiteit Brussel.

Karen Peters

Karen Peters (1966) is voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Eem-Vallei Educatief, ofwel STEV. Binnen deze stichting werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Karen heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het buitenland en heeft daarmee een groot hart voor onderwijs in een internationale setting. Naast haar studie Onderwijskunde in Groningen studeerde ze in de Verenigde Staten en Zweden. In 1997 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”.

Voor ze bij STEV begon, was ze ruim 4,5 jaar directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Daarvoor werkte Karen bijna 3 jaar als bovenschools directeur van 3 basisscholen in de regio Utrecht en vervulde ze diverse functies als gemandateerd en waarnemend bestuurder.

Van 2000 tot 2010 deed Karen brede ervaring op in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Eerst als coördinator en leraar op de Nederlandse school in Zug, Zwitserland. Vervolgens als directeur en bestuurder van de Nederlandse Internationale School in Jakarta. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde ze in deze jaren, onder andere als directeur van een pre-school in Zwitserland en in de Raad van Toezicht (BOG) van de Britse Internationale School in Jakarta.

Naast haar advieslidmaatschap bij Nuffic is Karen voorzitter van Stichting Internationaal Onderwijs.

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad (1972) is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Hij is lid van de bestuurscommissies onderwijs en internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Hij is voorzitter van Stichting Cube050, incubator voor Groningen en bestuurslid van het Consortium for Valorisation and Entrepreneurship (CVO)

Rob Verhofstad studeerde Politicologie in Nijmegen. Voordat hij in 2011 naar het noorden verhuisde werkte hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, onderzoek en communicatie.

Ewald van Vliet

Ewald van Vliet is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs, een schoolbestuur voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs met circa 36.000 leerlingen in de regio Haaglanden. 

Eind jaren '80 begon hij als leraar in het basisonderwijs en was daarna directeur van enkele basisscholen in Den Haag. Na de Pabo volgde hij de MO-opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde, specialisatie management en beleid. Aansluitend werd hij schoolbegeleider en teamleider bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Na 8 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, werd hij in 2002 wethouder in de toenmalige gemeente Monster en nam hij zitting in de stuurgroep voor de fusie die leidde tot de vorming van de gemeente Westland. In die gemeente werd hij wethouder en locoburgemeester. Tevens trad hij toe tot het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, met de portefeuille economie en was hij president-commissaris van Westland Energie en kabelbedrijf CAIW.

In 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van de fusiegemeente Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs met circa 60.000 inwoners). Tevens maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, met de portefeuilles economie en middelen. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies, waaronder 9 jaar lang als voorzitter van WorldSkills Netherlands.

In 2014 keerde hij terug uit het openbaar bestuur naar het onderwijs als bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs. Binnen deze onderwijskoepel wordt veel aandacht besteed aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot ongeveer 18 jaar. Samenwerking tussen kinderopvang, welzijn en onderwijs en internationalisering zijn belangrijke thema’s in het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs.

Meer over